Log on:
Funciona amb Elgg

Blog :: Tots

Podeu filtrar aquesta pàgina segons certs tipus d'entrada

September 11, 2008

Fa un parell de dies ens vam fer ressò en Octeto de la primera especificació pública de l'IMS Common Cartridge, gairebé dos anys després que s'anunciessin els plans d'aquest nou estàndard. Ja sabíem que es tractava d'un perfil d'ús d'especificacions existents (IMS CP, QTI, LOM) i que concernia exclusivament l'empaquetament i la descripció de continguts. Els estàndards de continguts són molt importants i quan funcionen bé es poden i es deuen donar per descomptats. Són com el format d'un fitxer que volem compartir: si tots tenim programari que entén aquest format no hi haurà cap problema.

Però quan es posa molt d'èmfasi en els estàndards de continguts, també hi ha el perill de prendre la part pel tot (sinècdoque). Pot desorientar, per exemple, que l'especificació parli d'"avaluació" (assessment) per referir-se merament a exercicis per a exàmens (per més pràctic que sigui poder compartir aquests tipus de bancs de preguntes). Ja hem dit moltes vegades que això revela segurament una concepció de l'educació, o almenys de l'elearning, que es redueix a materials + examen.

I el remat, el súmmum d'aquesta concepció reductora, és que l'única novetat tècnica que IMS ha considerat necessari introduir en el Common Cartridge sigui un protocol (opcional) preparat per a validar l'autorització del mestre o de l'administrador de la plataforma en el moment d'introduir un paquet CC en un curs seu, validació que es realitzaria via web service des de la mateixa casa editorial.

Keywords: common cartridge, elearning, estàndards, IMS

Escrit per CENT - Carles Bellver | 0 comment(s)

July 24, 2008

Educause va publicar el mes passat un document molt interessant sobre web 2.0, entorns personals d'aprenentatge (personal learning environments, PLE) i el que nosaltres anomenem entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge (EVE/A) i ells en diuen learning management systems (LMS): sistemes de gestió de l'aprenentatge (el matís és important). Aquest document complementa un altre anterior sobre l'elecció de Moodle com a LMS de l'Open University. Tots dos són obra de Niall Sclater, director del Virtual Learning Environment Programme de l'Open.

» Web 2.0, Personal Learning Environments, and the Future of Learning Management Systems
» Large-Scale Open Source E-Learning Systems at Open University UK

Sclater es fa ressò de l'interès i la fascinació que desperten les eines de la web 2.0 en l'educació i contraposa la seua riquesa a la inflexibilitat burocràtica dels EVE/A. Però descarta que una constel·lació d'eines i serveis heterogenis, allotjats externament i sense cap relació contractual amb la institució, puguen servir a aquesta per als seus propòsits. Per dues raons bàsiques:

1) La institució perdria tot el control sobre allò que s'hi fa, com es fa, qui ho fa, etc.
2) La diversitat de sistemes i interfícies comporta un problema d'usabilitat insalvable per a una institució amb grans masses d'usuaris (professors i estudiants) que es renoven contínuament.

Els LMS, pensa Sclater, poden ser una tecnologia conservadora, però segurament imprescindible. Mentre hi hagi d'haver educació formal i institucions educatives, conclou (mentre hi hagi cursos, matrícules, exàmens, títols, etc.) caldrà que hi hagi sistemes de gestió que reflectisquen i implementen tots aquest processos. (De fet, em sembla que en moltes de les crítiques a la inflexibilitat dels LMS es pot llegir entre línies una crítica a l'educació formal i a les institucions en si mateixes, sovint des d'una perspectiva fortament elitista i individualista, socialment insostenible.)

D'altra banda, Sclater i l'Open University admeten que l'ús habitual dels EVE/A com a dipòsits d'apunts i presentacions és un ús molt pobre i sobretot que cal alguna cosa més per afavorir l'autonomia de l'estudiant: alguna eina centrada en l'estudiant i en les seues necessitats i no en el "curs" com a unitat bàsica. Aquest complement que falta podria ser el PLE, personal learning environment, pensat primàriament per a l'aprenentatge continuat i informal, que permetria que cadascú administrara tots els continguts, recursos i serveis d'aprenentatge que necessite, independentment d'on vinguen i d'on els trobe: en la seua universitat, en una altra, en la web, etc.

Sclater pren en consideració la possibilitat que l'ordinador personal sigui el PLE de facto: l'agregador on l'usuari va recollint tot d'elements de procedències diverses i els organitza en un sistema jeràrquic de carpetes a la seua manera. Pareix incontestable que és així, però novament, per consideracions d'usabilitat, conclou que una institució educativa ha de garantir als seus usuaris un entorn personal d'aprenentatge vinculat a l'entorn d'aprenentatge institucional, de manera que el traspàs d'informació i recursos entre tots dos sigui fàcil i directe. LMS+PLE constituïrien junts l'entorn virtual mínim necessari per estudiar i aprendre.

La resposta de l'Open a aquest requeriment és MyStuff, integrat amb Moodle però "separable" de Moodle. Com a alternativa tenim Mahara, promogut pel govern de Nova Zelanda.

(Pel que fa als requeriments comunicatius i socials, Sclater diu que l'Open University està implementant en Moodle la possibilitat que els usuaris utilitzen fòrums, wikis, blocs i altres eines per als seus fins, fora dels cursos.)

[You do not have permission to access this file]
[You do not have permission to access this file]

Keywords: eve/a, lms, ple, web 2.0

Escrit per CENT - Carles Bellver | 0 comment(s)

March 31, 2008

Mi página personal/blog/etc. está aquí: http://elbonia.cent.uji.es/jordi

Escrit per Jordi Adell | 0 comment(s)

February 19, 2008

Aquest podria ser el resum de les funcions més utilitzades en el Microsoft Word, segons fonts internes del mateix Microsoft: vg. No Distaste for Paste (abril de 2006). És a dir, el resum d'allò que realment fa un usuari amb un processador de textos. A banda de teclejar text, és clar :-)

Aquestes cinc funcions constituirien, doncs, el 32% de les accions acomplertes per l'usuari mitjà amb el Word:

1. Paste (11% del total)
2. Save (5,5% del total)
3. Copy
4. Undo
5. Bold

Fixeu-vos que el "paste" tot sol compta més del doble que l'acció següent. I en altres programes com el PowerPoint el percentatge del paste puja fins el 15%. A més a més, ens diuen que a partir del lloc número 10 la gràfica s'aplana considerablement. És a dir, que hi ha unes poques funcions bàsiques que s'utilitzen molt habitualment, i un gran nombre de funcions que només s'utilitzen de manera esporàdica.

Aleshores, voleu dir que en el món real fan falta programes tan complicats, tan plens i replens de característiques avançades?

Via Google Operating System: The Most Frequently Used Features in Microsoft Office.

Escrit per CENT - Carles Bellver | 0 comment(s)

December 03, 2007

Informació interessant sobre la integració de JotSpot en Google Apps:

Google Apps Presentation in Ann Arbor

JotSpot oferia wikis estructurats (amb tota mena d'eines de col·laboració al voltant: calendari, gestió de projectes, full de càlcul...) per a grups petits i mitjans. Va ser comprat per Google en octubre de 2006 i pareix que servirà per potenciar aviat els serveis actuals de Google (Docs, Calendar, Page Creator...)

A més a més, Google Gears farà que funcioni també fora de línia.

Tot això en 2008. Se suposa que es dirà Google Sites. Un pas més cap a la dominació de la informàtica personal en l'era d'Internet.

Vg. també:
Google Operating System: Google Sites to Launch Next Year
Genbeta: Google Sites estará basado en Jotspot y listo para 2008

Keywords: Google

Escrit per CENT - Carles Bellver | 0 comment(s)

November 23, 2007

BugLabs esta fabricant una col·lecció de mòduls hardware que es poden interconnectar i després programar per a construir-te un gadget a mida. Tot gira al voltat d'una BUGbase (small hackable linux computer) a la que es connecten BUGmodules (un receptor GPS, una pantalla tàctil ...) i tot es pot programar amb una SDK open source, el BUG Module Interface. Les interconnexions es realitzen amb protocols d'Internet i cada element te el seu propi URL.
El exemple que ells mateixa posen de gadget possible es afegir a la BUGbase un GPS i una càmera digital que es podria programar per a publicar les fotos geolocalitzades automàticament en un lloc tipus Flickr.
Mes info en : Webware on fan una analogia encertada "The Lego of Gadgets" que també arreplega Wayne Hodgins, un dels pares dels objectes d'aprenentatge.

Keywords: gadgets, Open Source

Escrit per CENT - Toni Bellver | 0 comment(s)

November 14, 2007

Multics (Multiplexed Information and Computing Service) es un sistema operatiu de temps compartit per a mainframes que va ser començat a desenvolupar al MIT com a projecte al 1964. La última instal.lació en producció es va tancar en l'any 2000

La seua influencia en el desenvolupament posterior dels sistemes operatius es notòria. Es considerat el introductor de molts conceptes com el dynamic linking i els sistemes de fitxers jeràrquics entre altres i antecessor directe del UNIX.

Mes informació a Multicians

Keywords: Open Source

Escrit per CENT - Toni Bellver | 0 comment(s)

October 22, 2007

Pareix que amb açò es va consolidant una tendència: el WebKit d'Apple ja permet emmagatzemar dades en el client per mitjà d'una base de dades SQL. Dades persistents, aplicacions en mode fora de línia, etc. Més o menys la mateixa idea que l'extensió Google Gears, però ara es tracta d'implementar una característica de l'HTML5, la nova revisió de l'HTML promoguda per uns quants fabricants de navegadors (Apple, Mozilla, Opera) i crec que més o menys assumida pel W3C.

Surfin' Safari: WebKit Does HTML5 Client-side Database Storage.

(WebKit és el nucli de codi font obert de Safari, el navegador d'Apple. És utilitzat en els Macs i en els iPhones i també l'ha adoptat Nokia.)

Keywords: webkit

Escrit per CENT - Carles Bellver | 0 comment(s)

October 02, 2007

La guerra per prendre posició al creixent sector de les eines mòbils, en especial d'ofimàtica, continua en marxa. Ara Adobe ha comprat Virtual Ubiquity, els propietaris de Buzzword un processador de textos online.  A més a més li afegeix Share, un espai d'enmagatzemament online per a compartir documents amb 1 GB d'espai i conversió a Flash per visualtzar documents en qualsevol pàgina. El sector ja estava ple amb altres actors majors, Google Docs, i menors, Thinkfree, Zoho, etc. i el proxim moviment serà donar-los capacitats offline per poder entrar en competició més seriosa amb els paquets ofimàtics tradicionals.

Per al seua banda Microsoft contraataca, un poc tímidament, amb l'anunci de Office Live Workspace un espai online per a 1000+ (sic) documents de Microsoft Office, sincronització amb Outlook, etc. Es a dir un complement per a Office tradicional sense capacitats d'edició remota.

Keywords: mobilitat, ofimàtica

Escrit per CENT - Toni Bellver | 0 comment(s)

July 17, 2007

Aaron Swartz va anunciar ahir la posada en marxa del Open Library Project. El projecte es una idea de Brewster Khale, que partint dels materials ja existents al Internet Archive i organitzant l'incorporació de nous materials a través d'un wiki, vol emular el model de funcionament de la Wikipedia.

Els objectius del projecte, la construcció de la major biblioteca del mon amb un grau de accesibilitat i modificabilitat el més amplis possible, han conduït als promotors a pensar que els hi fan falta eines noves: un nou database framework (sobre PostgresSQL) i un nou wiki (Infogami) capaç de enmagatzemar informació semi-estructurada.

De moment sols hi ha ha disponible una mena de demo que incorpora la informació sobre el projecte

Escrit per CENT - Toni Bellver | 0 comment(s)

<< Back