Enseñar en la sociedad del conocimiento. Reflexiones desde el pupitre

Enseñar en la sociedad del conocimiento. Reflexiones desde el pupitre (Jordi Marin i Monfort, Ramón Barlam i Aspachs i Clara Oliveres i Peig. Horsori Editorial, 2011)

Al llarg de les seves pàgines tractem diversos temes que van des dels canvis metodològics, els nous reptes de l'escola, les xarxes socials, els pouerpoins, ordinadors a les aules, el nou rol del professorat, Bolonya... tot allò que sovint posem sobre la taula aquelles persones que volem una educació millor per als nostres joves. En César Coll, en el pròleg (tot un honor per a nosaltres), ens valorava que haguéssim escrit des del punt de vista de les trinxeres i que ho haguéssim fet des de l'experiència i des de la sinceritat. Mostrant les llums i les ombres.

Las referencias a los enlaces de Internet que aparecen en el libro estan recopiladas y actualizadas en el blog http://ensenarenlasociedaddelconocimiento.blogspot.com.