Informacions, exemples i recursos per a l'elaboració d'un portafolis

La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) dedica una part de la seua secció sobre materials referents a la tecnologia de la informació als portafolis. En ella s'inclouen informacions, exemples i recursos per a l'elaboració d'un portafolis.