Tasca amb revisió per parells

Joan Queralt explica el funcionament del tipus de tasca Peer Review/revisió per parells instal·lable en Moodle (com el Taller, però més senzill).

[...] Però aquí és on rau la gràcia de la Tasca amb revisió per parells: són els parells, els altres estudiants (en concret 2) i no pas el professorat els que anònimament revisaran el seu lliurament. I com ho fan? Doncs marcant quins criteris d'avaluació conté el treball i fent-li comentaris positius que l'encoratgin a seguir [...]