Videotutorials d’ús a l’Aula Virtual de l’UJI per al professorat

Índex

Accés a l’Aula Virtual

Com entrar a l’Aula Virtual de l’UJI.

Edició del perfil i la foto de l’usuari

Com modificar la informació del perfil i la foto de l’usuari a l’Aula Virtual de l’UJI.

Creació d’un curs

Com crear un curs en l’Aula Virtual de l’UJI amb l’assistent de l’IGLU.

Estructura del curs

L’organització d’un curs en l’Aula Virtual de l’UJI: seccions, recursos i activitats.

Addició i supressió de seccions

Com afegir i suprimir seccions dins d’un curs de l’Aula Virtual de l’UJI.

Edició dels paràmetres d’un curs

Com modificar els paràmetres de configuració d’un curs de l’Aula Virtual de l’UJI.

Altres opcions d’administració i blocs d’informació

Configuració del llibre de qualificacions en un curs de l’Aula Virtual de l’UJI. Còpies de seguretat. Consulta de la llista de participants. Blocs laterals.

Importació de continguts d’un altre curs

Com traslladar una còpia dels continguts d’un curs anterior a un curs nou en l’Aula Virtual de l’UJI.

Afegir contingut al curs

Com afegir contingut (recursos i activitats) a un curs de l’Aula Virtual.

Afegir fitxers al curs i gestionar els drets d’autor

Com afegir fitxers a un curs de l’Aula Virtual i gestionar-ne els drets d’autor.

Afegir alumnat a un curs

L’estudiantat matriculat en una assignatura o curs se sincronitza automàticament amb l’Aula Virtual, però a vegades podem necessitar inscriure’l manualment.

Configuració d’un fòrum

Com crear i configurar un fòrum en un curs de l’Aula Virtual.

Configuració d’una consulta

Com crear i configurar una consulta en un curs de l’Aula Virtual, per exemple per a deixar que l’alumnat trie el tema d’un treball o la data d’una prova.

Restriccions d’accés

Com configurar restriccions d’accés per a un recurs, activitat o secció del curs.

Excepcions d’usuari i de grup

Com configurar excepcions per a usuaris en un qüestionari o en una tasca.

Com afegir el calendari de l’Aula Virtual a Google Calendar

Aquest calendari inclou els esdeveniments de tots els vostres cursos i s’actualitza automàticament quan hi ha canvis.

Grups

Creació manual de grups a l’Aula Virtual

Creació d’agrupaments

Crear grups i agrupaments automàticament

Configuració de l’activitat d’elecció de grup

Configuració d’una tasca per a grups

Ús de grups en els fòrums

Tallers

Introducció als Tallers. Fase de configuració

Fase de tramesa

Fase d’avaluació

Fase de qualificació de les avaluacions

Fase de tancament

Qualificacions

Càlcul de les qualificacions entre dues convocatòries amb una fórmula condicional

Importació de les qualificacions de l’Aula Virtual des de l’aplicació de gestió d’actes