Videotutorials d'iniciació a l'Aula Virtual de l'UJI

Índex

Accés a l’Aula Virtual

Com entrar a l’Aula Virtual de l’UJI.

Edició del perfil i la foto de l’usuari

Com modificar la informació del perfil i la foto de l’usuari a l’Aula Virtual de l’UJI.

Creació d’un curs

Com crear un curs en l’Aula Virtual de l’UJI amb l’assistent de l’IGLU.

Estructura del curs

L’organització d’un curs en l’Aula Virtual de l’UJI: seccions, recursos i activitats.

Edició dels paràmetres d’un curs

Com modificar els paràmetres de configuració d’un curs de l’Aula Virtual de l’UJI.

Altres opcions d’administració i blocs d’informació

Configuració del llibre de qualificacions en un curs de l’Aula Virtual de l’UJI. Còpies de seguretat. Consulta de la llista de participants. Blocs laterals.

Importació de continguts d’un altre curs

Com traslladar una còpia dels continguts d’un curs anterior a un curs nou en l’Aula Virtual de l’UJI.

Creació manual de grups a l’Aula Virtual

Com crear grups a l’aula virtual manualment per a què l’alumnat puga treballar en grups reduïts.

Introducció als Tallers. Fase de configuració

Taller. Fase de tramesa

Taller. Càlcul de les qualificacions d’entre dues convocatòries amb una fórmula condicional

Importació de les qualificacions de l’Aula Virtual des de l’aplicació de gestió d’actes

Afegir alumnat a un curs