Videotutorials Aula Virtual

Videotutorials d'iniciació a l'Aula Virtual de l'UJI.

Accés a l'Aula Virtual

Com entrar a l'Aula Virtual de l'UJI.

Edició del perfil i la foto de l'usuari

Com modificar la informació del perfil i la foto de l'usuari a l'Aula Virtual de l'UJI.

Creació d’un curs

Com crear un curs en l'Aula Virtual de l'UJI amb l'assistent de l'IGLU.

Estructura del curs

L'organització d'un curs en l'Aula Virtual de l'UJI: seccions, recursos i activitats.

Edició dels paràmetres d'un curs

Com modificar els paràmetres de configuració d'un curs de l'Aula Virtual de l'UJI.

Altres opcions d'administració i blocs d’informació

Configuració del llibre de qualificacions en un curs de l'Aula Virtual de l'UJI. Còpies de seguretat. Consulta de la llista de participants. Blocs laterals.

Importació de continguts d'un altre curs

Com traslladar una còpia dels continguts d'un curs anterior a un curs nou en l'Aula Virtual de l'UJI.