Vídeos per a la docència: recomanacions

Les recomanacions següents, basades en estudis empírics, són de caràcter general i és important tenir-les en compte sempre que vulgueu utilitzar vídeos en la docència, tant si són gravacions de classes o conferències com de qualsevol altra mena: p. ex. la gravació d’una pràctica, gravacions que us feu vosaltres mateixos amb una webcam, entrevistes a terceres persones, etc.

  • Els vídeos més curts resulten molt més efectius. S'ha comprovat que l'atenció cau bruscament després de sis minuts. Una durada lleugerament inferior (de tres a cinc minuts) seria la idònia per a microlliçons que expliquen un concepte.
  • Les classes magistrals gravades en l'aula no resulten tan efectives, ni tan sols partint-les en segments curts. Però en tot cas sol ser més efectiu partir el vídeo que oferir-lo complet.
  • Els vídeos que intercalen la imatge del professor amb una presentació estil PowerPoint resulten més efectius que els que acompanyen la presentació només amb la veu.
  • Els vídeos amb un toc una mica más personal (p. ex. en un ambient informal, com un despatx) solen resultar més efectius que les gravacions d'alta qualitat en un estudi.
  • Els vídeos en els quals es parla d'una manera àgil i es demostra interès i entusiasme pel tema resulten molt més efectius.