Vídeos

Aquesta secció inclou vídeos formatius i informatius de diversos tipus: tutorials que ensenyen algunes tècniques bàsiques, entrevistes amb professorat de l'UJI o experts externs sobre l'ús de les noves tecnologies en la docència i enregistraments d'algunes conferències i seminaris.

Si hi esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb el CENT i podem parlar sobre la possibilitat de gravar una entrevista.

La professora Esther Monzó ens parla de les seues eines favorites a l'Aula Virtual, el forum i el xat, i de la seua experiència en educació a distància en el Màster d'Investigació en Traducció i Interpretació.

Pepa Senent comenta les seues passes per l'Aula Virtual, així com els obstacles amb els quals es troba a l'hora d'utilitzar algunes de les seues característiques.

Durant l'entrevista s'atura a explicar-nos què són els contractes d'aprenentatge, recurs bàsic en la seua metodologia cooperativa. Ella els descriu com un pacte entre l'alumnat i el professorat sobre les condicions en les quals es desenvoluparà l'aprenentatge, afavorint l'avaluació continuada.

Julio Pacheco Aparicio ens introdueix al món de l'Aula Virtual de la nostra universitat. Es tracta, ens explica, d'un sistema de gestió de recursos, útil d'una banda per a l'ensenyament en línia i d'una altra, com és el cas majoritari en la universitat Jaume I, també per a les classes presencials.

Odet Moliner, professora del departament d'Educació de la Universitat Jaume I, ens parla dels avantatges d'utilitzar el portafolis electrònic com una oportunitat perquè els estudiants reflexionen sobre allò que aprenen. L'UJI, mitjançant el CENT, du a terme un projecte experimental de portafolis amb la plataforma Mahara.