Vídeos

Aquesta secció inclou vídeos formatius i informatius de diversos tipus: tutorials que ensenyen algunes tècniques bàsiques, entrevistes amb professorat de l'UJI o experts externs sobre l'ús de les noves tecnologies en la docència i enregistraments d'algunes conferències i seminaris.

Si hi esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb el CENT i podem parlar sobre la possibilitat de gravar una entrevista.

Odet Moliner, professora del departament d'Educació de la Universitat Jaume I, ens parla dels avantatges d'utilitzar el portafolis electrònic com una oportunitat perquè els estudiants reflexionen sobre allò que aprenen. L'UJI, mitjançant el CENT, du a terme un projecte experimental de portafolis amb la plataforma Mahara.