Vídeos

Aquesta secció inclou vídeos formatius i informatius de diversos tipus: tutorials que ensenyen algunes tècniques bàsiques, entrevistes amb professorat de l'UJI o experts externs sobre l'ús de les noves tecnologies en la docència i enregistraments d'algunes conferències i seminaris.

Si hi esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb el CENT i podem parlar sobre la possibilitat de gravar una entrevista.

Presentació del seminari RSS i més. Gestió de múltiples fonts d'informació. Ponent: Carles Bellver Torlà. Narració en off.

'Badges', en anglès, són els distintius utilitzats per a indicar autoritat o mèrit, afiliació a una organització, adhesió a una campanya, etc. En el web, p. ex. en les xarxes socials, s'utilitzen també per a representar l'assoliment d'objectius.

La profesora Linda Castañeda (Universidad de Murcia) nos habla de las redes sociales y de cómo pueden utilizarse en la formación universitaria.

La profesora Linda Castañeda (Universidad de Murcia) explica qué es un "Entorno personal de aprendizaje" (PLE, por sus siglas en inglés), como podemos integrar esta perspectiva del aprendizaje en la educación superior institucional y los retos conceptuales y prácticos que implica este nuevo enfoque.

Andrés Marzal, profesor del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics i Vicerector de Campus, Infraestructura i Noves Tecnologies de la UJI ens explica què és "el núvol", les raons per les quals la Universitat Jaume I ha prés la decisió de passar a un model de "computació al núvol" i les noves possibilitats didàctiques que s'obrin ara tant a professors com a estudiants.

Avaluació continuada amb qüestionaris de l'Aula Virtual. Sindicació d'informació amb iGoogle. Planificació i gestió de projectes amb programari lliure. Banc de projectes de l'estudiantat.

El professor del Departament de Ciències de la Comunicació Emilio Sáez Soro ens parla de les diveres eines tecnològiques que utilitza actualment en la seua docència, i d'altres que ha utilitzat en el passat, i de com l'aprenentatge dels estudiants, resultat de les dinàmiques de comunicació i interacció que introdueix el professor amb la tasca, és el criteri més adient per a triar quines eina utilitzarà.

La professora Esther Monzó ens parla de les seues eines favorites a l'Aula Virtual, el forum i el xat, i de la seua experiència en educació a distància en el Màster d'Investigació en Traducció i Interpretació.

Pepa Senent comenta les seues passes per l'Aula Virtual, així com els obstacles amb els quals es troba a l'hora d'utilitzar algunes de les seues característiques. Durant l'entrevista s'atura a explicar-nos què són els contractes d'aprenentatge, recurs bàsic en la seua metodologia cooperativa. Ella els descriu com un pacte entre l'alumnat i el professorat sobre les condicions en les quals es desenvoluparà l'aprenentatge, afavorint l'avaluació continuada.

Julio Pacheco Aparicio ens introdueix al món de l'Aula Virtual de la nostra universitat. Es tracta, ens explica, d'un sistema de gestió de recursos, útil d'una banda per a l'ensenyament en línia i d'una altra, com és el cas majoritari en la universitat Jaume I, també per a les classes presencials.