Vídeos

Aquesta secció inclou vídeos formatius i informatius de diversos tipus: tutorials que ensenyen algunes tècniques bàsiques, entrevistes amb professorat de l'UJI o experts externs sobre l'ús de les noves tecnologies en la docència i enregistraments d'algunes conferències i seminaris.

Si hi esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb el CENT i podem parlar sobre la possibilitat de gravar una entrevista.

Videotutorial.

Videotutorial.

Vídeo de la ponència de Carles Bellver en el seminari del CENT "Blockchain en educació? Per a què?".

Vídeo de la ponència de Jordi Adell en el seminari del CENT "Analíticas del aprendizaje: una perspectiva crítica".

En aquest videotutorial veiem com podem projectar amb un ordinador portàtil connectat a les taules multimèdia de les aules de l’UJI.

En aquest videotutorial veurem el funcionament de «Popcorn Maker», una eina que ens permetrà crear vídeos interactius.

En aquest vídeotutorial veurem com pujar a YouTube vídeos creats prèviament en Movie Maker Live de Windows 7.

En aquest vídeotutorial aprendrem a capturar vídeos de sèqüencies de pantalla utilitzant QuickTime Player per a OS X.

Aquest programa ens permet gravar tant la pantalla de l'ordinador com la webcam, així com àudio, per a la seua posterior edició.

En aquest vídeotutorial aprendrem a capturar vídeos de sèqüencies de pantalla utilitzant Micrososft Expression Encoder 4 SP2 (versió gratuïta) per a Windows 7.

Aquest programa ens permet gravar tant la pantalla de l'ordinador com la webcam, així com editar aquesta gravació.