Vídeos

Aquesta secció inclou vídeos formatius i informatius de diversos tipus: tutorials que ensenyen algunes tècniques bàsiques, entrevistes amb professorat de l'UJI o experts externs sobre l'ús de les noves tecnologies en la docència i enregistraments d'algunes conferències i seminaris.

Si hi esteu interessats, podeu posar-vos en contacte amb el CENT i podem parlar sobre la possibilitat de gravar una entrevista.

En aquest videotutorial veurem com l'estudiantat pot reservar una cita amb el professorat utilitzant el calendari de Google.

En aquest videotutorial aprendrem a utilitzar el calendari de Google per a gestionar el temps de tutories, a fi que l'estudiantat trie una franja horària per a vindre a tutories presencials al nostre despatx o per a realitzar una videoconferència.

Taula redona en la quarta sessió de treball per al disseny del Pla UJI digital. Ponències convidades de Mercè Cabo (UPF) i Antonio Pérez (UPV). Universitat Jaume I, Menador espai cultural, 22 de novembre de 2019.

Ponència convidada de Fermín Serrano Sanz en la tercera sessió de treball per al disseny del Pla UJI digital. Universitat Jaume I, Facultat de Ciències Humanes i Socials, 25 d'octubre de 2019.

Ponència convidada de Mercè Gisbert en la segona sessió de treball per al disseny del Pla UJI digital. Universitat Jaume I, Menador espai cultural, 10 de maig de 2019.

Videoconferència amb Christine Redecker sobre la competència digital docent en la primera sessió de treball per al disseny del Pla UJI digital.

Vídeo de la ponència de Jordi Adell en la IV Jornada sobre Innovació Educativa utilitzant TIC ujilliurex17. 10 de maig de 2017, Universitat Jaume I.

Vídeo de la ponència de Francesc Esteve en la IV Jornada sobre Innovació Educativa utilitzant TIC ujilliurex17. 10 de maig de 2017, Universitat Jaume I.

Videotutorial.

Videotutorial.

Vídeo de la ponència de Carles Bellver en el seminari del CENT "Blockchain en educació? Per a què?".

Vídeo de la ponència de Jordi Adell en el seminari del CENT "Analíticas del aprendizaje: una perspectiva crítica".

En aquest videotutorial veiem com podem projectar amb un ordinador portàtil connectat a les taules multimèdia de les aules de l’UJI.

En aquest videotutorial veurem el funcionament de «Popcorn Maker», una eina que ens permetrà crear vídeos interactius.

En aquest vídeotutorial veurem com pujar a YouTube vídeos creats prèviament en Movie Maker Live de Windows 7.

En aquest vídeotutorial aprendrem a capturar vídeos de sèqüencies de pantalla utilitzant QuickTime Player per a OS X.

Aquest programa ens permet gravar tant la pantalla de l'ordinador com la webcam, així com àudio, per a la seua posterior edició.

En aquest vídeotutorial aprendrem a capturar vídeos de sèqüencies de pantalla utilitzant Micrososft Expression Encoder 4 SP2 (versió gratuïta) per a Windows 7.

Aquest programa ens permet gravar tant la pantalla de l'ordinador com la webcam, així com editar aquesta gravació.

En aquest vídeotutorial expliquem com gravar-se amb la webcam des d’un ordinador, sota sistema operatiu Linux-Ubuntu, amb l’aplicació Cheese.

En aquest vídeotutorial expliquem com gravar-se amb la webcam des d’un ordinador, sota sistema operatiu Windows 7, amb l’aplicació Movie Maker.

En aquest vídeotutorial expliquem com gravar-se amb la webcam, des d’un ordinador amb sistema operatiu OS X (Mac), amb l’aplicació QuickTime Player, que ve instal·lada amb el sistema.

Presentació del seminari RSS i més. Gestió de múltiples fonts d'informació. Ponent: Carles Bellver Torlà. Narració en off.

'Badges', en anglès, són els distintius utilitzats per a indicar autoritat o mèrit, afiliació a una organització, adhesió a una campanya, etc. En el web, p. ex. en les xarxes socials, s'utilitzen també per a representar l'assoliment d'objectius.

La profesora Linda Castañeda (Universidad de Murcia) nos habla de las redes sociales y de cómo pueden utilizarse en la formación universitaria.

La profesora Linda Castañeda (Universidad de Murcia) explica qué es un "Entorno personal de aprendizaje" (PLE, por sus siglas en inglés), como podemos integrar esta perspectiva del aprendizaje en la educación superior institucional y los retos conceptuales y prácticos que implica este nuevo enfoque.

Andrés Marzal, profesor del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics i Vicerector de Campus, Infraestructura i Noves Tecnologies de la UJI ens explica què és "el núvol", les raons per les quals la Universitat Jaume I ha prés la decisió de passar a un model de "computació al núvol" i les noves possibilitats didàctiques que s'obrin ara tant a professors com a estudiants.

Avaluació continuada amb qüestionaris de l'Aula Virtual. Sindicació d'informació amb iGoogle. Planificació i gestió de projectes amb programari lliure. Banc de projectes de l'estudiantat.

El professor del Departament de Ciències de la Comunicació Emilio Sáez Soro ens parla de les diveres eines tecnològiques que utilitza actualment en la seua docència, i d'altres que ha utilitzat en el passat, i de com l'aprenentatge dels estudiants, resultat de les dinàmiques de comunicació i interacció que introdueix el professor amb la tasca, és el criteri més adient per a triar quines eina utilitzarà.

La professora Esther Monzó ens parla de les seues eines favorites a l'Aula Virtual, el forum i el xat, i de la seua experiència en educació a distància en el Màster d'Investigació en Traducció i Interpretació.

Pepa Senent comenta les seues passes per l'Aula Virtual, així com els obstacles amb els quals es troba a l'hora d'utilitzar algunes de les seues característiques.

Durant l'entrevista s'atura a explicar-nos què són els contractes d'aprenentatge, recurs bàsic en la seua metodologia cooperativa. Ella els descriu com un pacte entre l'alumnat i el professorat sobre les condicions en les quals es desenvoluparà l'aprenentatge, afavorint l'avaluació continuada.

Julio Pacheco Aparicio ens introdueix al món de l'Aula Virtual de la nostra universitat. Es tracta, ens explica, d'un sistema de gestió de recursos, útil d'una banda per a l'ensenyament en línia i d'una altra, com és el cas majoritari en la universitat Jaume I, també per a les classes presencials.

Odet Moliner, professora del departament d'Educació de la Universitat Jaume I, ens parla dels avantatges d'utilitzar el portafolis electrònic com una oportunitat perquè els estudiants reflexionen sobre allò que aprenen. L'UJI, mitjançant el CENT, du a terme un projecte experimental de portafolis amb la plataforma Mahara.