Tipus de vídeos útils en la docència en línia

Enumerem a continuació alguns tipus de vídeos que us poden resultar útils en els vostres cursos. La majoria d’aquests vídeos es poden gravar amb mitjans al vostre abast, com un telèfon mòbil o un ordinador personal amb webcam. Consulteu també els consells per a l’autogravació de vídeos.

Presentació de l’assignatura

Vídeo breu de presentació de l’assignatura. Pot resultar molt efectiu, com a complement de la informació disponible en la guia docent i en l’Aula Virtual, per a augmentar la sensació de presència i acompanyament, especialment quan el curs es desenvolupa o s’inicia totalment en línia, sense sessions presencials. Aquest vídeo es pot incloure en la secció general d’informació del curs i en un missatge al fòrum d’avisos i notícies.

Introducció a un tema

Introducció breu a cada tema de l’assignatura. Aquests vídeos es poden incloure en missatges al fòrum d’avisos i notícies i en la secció del curs corresponent a cada tema.

Explicació de tasques

En molts casos, l’explicació per escrit d’una tasca pot resultar complexa i un vídeo breu permet facilitar la seua comprensió. Aquest vídeo es pot incloure en la descripció de la tasca.

Videopíndola

Un vídeo molt breu —d’un o dos minuts— que explica únicament un concepte important, o resol un dubte habitual, etc. Podeu trobar exemples en la sèrie de vídeos de vocabulari científic de l’UJI.

Videotutorial

Un videotutorial mostra a l’estudiant els passos necessaris per a realitzar algun tipus de procediment. Resulta molt útil per a mostrar accions que es desenvolupen en un ordinador amb algun programari determinat. Per exemple, un videotutorial sobre l’ús de Google Calendar per a la gestió de les tutories. Podeu consultar la pàgina sobre utilitats de gravació de pantalla en diferents sistemes operatius.

Demostració pràctica

De vegades pot resultar convenient mostrar en un vídeo com es realitza una acció pràctica, per exemple una tècnica de laboratori.

Comiat

Especialment en cursos totalment en línia, sense una sessió final presencial, un vídeo pot ser molt efectiu per a reforçar el missatge de comiat amb les conclusions del curs.