Seminari sobre noves tendències en elearning

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Ponents: Jordi Adell (director del CENT), Andrés Marzal (gerent de l’UJI) i Pedro Pernías (professor del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant i membre del comitè de tecnologia d’UniMOOC Æmprende).
Data: divendres 30 de novembre de 2012, de 12 a 14 h.
Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI) Sala de premsa de l’Edifici de Rectorat i Serveis Centrals (planta baixa).

S’entén per elearning, en sentit ampli, un tipus de procés d’ensenyament-aprenentatge que té lloc, totalment o en part, en els espais de comunicació i interacció creats pels participants amb les eines que ens faciliten ordinadors i altres tipus de dispositius connectats en xarxa, especialment la Internet. Tant en l’educació a distància com en l’educació presencial fem servir habitualment aquests “espais virtuals” en les activitats que duem a terme professorat i estudiantat.

D’altra banda, la popularització de les xarxes socials ha fet evolucionar molts plantejaments inicials de l’elearning. Des d’un paradigma inicial centrat en la distribució de continguts educatius (objectes d’aprenentatge, per exemple) hem passat en poc temps a un paradigma comunicatiu, basat en la interacció entre professors i estudiants, estudiants i estudiants i tots amb el món exterior a l’aula “virtual”, i connectivista, basat en la creació de xarxes de coneixement.

En aquest seminari revisarem els plantejaments pedagògics que hi ha en la base de diferents enfocaments de l’elearning i analitzarem amb més deteniment alguns plantejaments actuals i controvertits: la flipped classroom (o l’ús de “videopíndoles” didàctiques per a dedicar la classe presencial a la resolució de problemes o el debat), els PLE (Personal Learning Environments) i els MOOC (Massive Open Online Course).

L’objectiu del seminari és encetar un debat a l’UJI sobre l’impacte que pot tindre en la nostra universitat l’onada que l’ús de la tecnologia en l’ensenyament superior està provocant en les universitats de tot el món.

Vídeos

Ponència de Jordi Adell


Ponència d’Andrés Marzal


Debat


Els seminaris de tecnologia educativa del CENT estan oberts a la participació de la comunitat universitària. No es requereix cap mena d’inscripció prèvia, però per motius d’organització i d’espai us agrairem que ens comuniqueu per correu electrònic a la bústia cent@uji.es la vostra intenció d’assistir-hi.