Formació

Notícies sobre les activitats de formació organitzades pel CENT.

Cursos sobre Aula Virtual, vídeo digital i tractament d'imatges

Durant el pròxim període d'exàmens de gener-febrer de 2006 es realitzaran les activitats de formació següents, organitzades o impartides pel CENT i adreçades prioritàriament al professorat de l'UJI. Podeu inscriure-us en aquestes activitats enviant un missatge a l'adreça de correu cent@uji.es o telefonant a l'extensió 9057 (excepte el curs 1. "Iniciació a l'Aula Virtual", que és organitzat per l'USE).

1. Iniciació a l'Aula Virtual

Durada: 8 hores.
Dates i horaris: 16 i 17 de gener de 16 a 20 h (grup A) i 19 i 20 de gener de 10 a 14 h.

Aquest curs és organitzat per l'USE. Trobareu més informació sobre el curs i el formulari d'inscripció en aquesta adreça:
http://www.uji.es/serveis/use/formacio/novell/cursos.html

2. Del web departamental a l'Aula Virtual

Durada: 1 hora.
Dates, horaris i lloc de realització:
- Matí: 18 de gener de 10 a 11 h, ESTCE aula d'informàtica TD0103AI.
- Vesprada: 18 de gener de 16 a 17 h, FCJE aula d'informàtica JAA112.

Taller breu en el qual s'ensenyarà com traspassar a l'Aula Virtual tots els fitxers de les vostres assignatures que tingueu en el web departamental. Es faran dues sessions, una en horari de matí i l'altra de vesprada. Podeu assistir a qualsevol de les dues sessions.

3. Vídeo digital avançat

Durada: 20 hores
Dates i horaris: 30 de gener, 31 de gener, 1 de febrer i 2 de febrer de 9 a 14 h.
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

Continuació del curs d'introducció al vídeo digital organitzat anteriorment pel CENT. S'utilitzaran els programaris Final Cut Express HD 3 i iDVD 5.

4. Tractament i creació d'imatges amb Gimp

Durada: 10 hores
Dates i horaris: 30 de gener de 16 a 19,30 h, 31 de gener de 16 a 19,30 h i 1 de febrer de 16 a 19 h.
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

Curs d'introducció al tractament i creació d'imatges amb el programari lliure Gimp, disponible per a sistemes operatius Linux, Mac OS X i Windows.

Cursos d'introducció a multimèdia i creació de pàgines web

El CENT organitza tres noves edicions dels cursos sobre multimèdia i creació de pàgines web, adreçats al professorat de l'UJI, que es realitzaran durant el mes de setembre. Aquests cursos s'orienten a la creació de materials docents i tenen caràcter introductori. Us podeu inscriure enviant un missatge a l'adreça de correu cent@uji.es o si ho preferiu telefonant a l'extensió 9057 (horari d'atenció de 10 a 13:30 h). Les places s'assignaran per ordre d'inscripció.

Tots els cursos tindran lloc al Laboratori de Noves Tecnologies del CENT. S'utilitzaran ordinadors iMac.

1. Vídeo digital

Durada: 20 hores.
Calendari: dies 12, 13, 14 i 15 de setembre, de 9 a 14 h.
Professorat: David Domingo
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a realitzar un projecte de vídeo complet utilitzant tecnologia digitals: des de la preparació del guió i la gravació de les imatges fins a la creació d'un DVD, passant per l'edició del vídeo en l'ordinador. S'utilitzarà el programa iMovie d'Apple, molt fàcil d'utilitzar i molt potent.

2.Creació de pàgines web amb programari lliure

Durada: 8 hores.
Calendari: dies 12 i 13 de setembre, de 16 a 20 h.
Professorat: Antonio J. Bellver
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a crear pàgines web, usant HTML i CSS, amb el programari lliure Nvu. Mitjançant aquest programa, aprendreu a editar una pàgina o un conjunt de pàgines web, els donareu format i hi afegireu imatges o altres continguts multimèdia. Us ensenyarem també a posar aquestes pàgines a disposició dels alumnes en l'Aula Virtual de l'UJI.

3.Multimèdia bàsic: formats, tècniques i conceptes

Durada: 12 hores.
Calendari: dies 19, 20 i 21 de setembre, de 16 a 20 h.
Professorat: Antonio J. Bellver i Carles Bellver
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

L'objectiu d'aquest curs és adquirir els coneixements bàsics sobre maneig i creació d'artefactes multimèdia que incloguen imatges, àudio i vídeo. Aprendreu a utilitzar una càmera digital, com es transfereixen fotos i vídeo a l'ordinador, què és la resolució d'una imatge, com canviar la mida d'una imatge o retallar una part, quins són els formats més usuals i quines diferències pràctiques hi ha entre ells, etc.

Wiki de tecnologia educativa

El CENT ha obert un Wiki on anirà publicant materials de suport sobre temes de tecnologia educativa, entre altres els temes tractats en els darrers seminaris: SCORM, mapes conceptuals amb Cmap Tools i RSS. Tots aquests materials es fan públics sota una llicència Creative Commons.

Un Wiki és un lloc web en construcció permanent, creat en col·laboració per un grup d'autors, en aquest cas els membres del CENT. La informació s'hi organitza en forma d'hipertext per mitjà d'enllaços entre les diverses pàgines.

Cursos d'introducció a multimèdia i creació de pàgines web

El CENT organitza tres nous cursos sobre multimèdia i creació de pàgines web, adreçats al professorat de l'UJI, que es realitzaran durant el mes de juny. Aquests cursos s'orienten a la creació de materials docents i tenen caràcter introductori. Us podeu inscriure enviant un missatge a l'adreça de correu cent@uji.es o si ho preferiu telefonant a l'extensió 9057 (horari d'atenció de 10 a 13:30 h). Les places s'assignaran per ordre d'inscripció.

Tots els cursos tindran lloc al Laboratori de Noves Tecnologies del CENT. S'utilitzaran ordinadors iMac.

1. Multimèdia bàsic: formats, tècniques i conceptes
Durada: 12 hores.
Calendari: dies 13, 14 i 15 de juny, de 16 a 20 h.
Professorat: Antonio J. Bellver i Carles Bellver
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

L'objectiu d'aquest curs és adquirir els coneixements bàsics sobre maneig i creació d'artefactes multimèdia que incloguen imatges, àudio i vídeo. Aprendreu a utilitzar una càmera digital, com es transfereixen fotos i vídeo a l'ordinador, què és la resolució d'una imatge, com canviar la mida d'una imatge o retallar una part, quins són els formats més usuals i quines diferències pràctiques hi ha entre ells, etc.

2. Creació de pàgines web amb programari lliure
Durada: 8 hores.
Calendari: dies 20 i 21 de juny, de 16 a 20 h.
Professorat: Antonio J. Bellver
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a crear pàgines web, usant HTML i CSS, amb el programari lliure Nvu. Mitjançant aquest programa, aprendreu a editar una pàgina o un conjunt de pàgines web, els donareu format i hi afegireu imatges o altres continguts multimèdia. Us ensenyarem també a posar aquestes pàgines a disposició dels alumnes en l'Aula Virtual de l'UJI.

(Per a seguir aquest curs és necessari tenir uns coneixements bàsics sobre multimèdia, com els que podeu adquirir en el curs anterior "Multimèdia bàsic".)

3. Vídeo digital
Durada: 20 hores.
Calendari: dies 6, 7, 8 i 9 de juny, de 9 a 14 h.
Professorat: David Domingo
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a realitzar un projecte de vídeo complet utilitzant tecnologia digitals: des de la preparació del guió i la gravació de les imatges fins a la creació d'un DVD, passant per l'edició del vídeo en l'ordinador. S'utilitzarà el programa iMovie d'Apple, molt fàcil d'utilitzar i molt potent.

Contractació d'un tècnic de suport per a l'Aula Virtual

El Vicerectorat d'Infraestructura i Serveis ha autoritzat la contractació d'un tècnic, adscrit al CENT, que prestarà assistència tècnica al professorat de l'UJI en la realització d'activitats docents mitjançant l'Aula Virtual i en la creació de materials docents multimèdia.

Podeu consultar la convocatòria al Tauler del Servei de Recursos Humans (PAS -> Selecció). El termini de presentació d'instàncies acaba el dia 6 de maig de 2005.