formació

Notícies sobre les activitats de formació organitzades pel CENT.

Formació Aula Virtual: qüestionaris, multimèdia i tutoria electrònica

Durant el pròxim període d'exàmens de juny, el CENT ofereix al professorat de l'UJI una nova sessió informativa sobre la tutoria electrònica, més dos tallers pràctics d'aprofundiment en aspectes específics de l'Aula Virtual. Per a inscriure-us en aquestes activitats de formació, envieu un missatge a l'adreça de correu cent@uji.es o telefoneu a l'extensió 9057.

1. Mòdul Multimèdia Aula Virtual
2. Mòdul Qüestionaris Aula Virtual
3. Tutoria electrònica amb l'Aula Virtual

(Us pot interessar també la formació bàsica de nivell introductori sobre Aula Virtual inclosa en la programació de l'USE.)

Taller pràctic de WebQuest

El CENT i l'USE organitzen l'activitat de formació «TIC i desenvolupament de competències a l'EEES: taller pràctic de WebQuest», els objectius de la qual són:

- Crear un grup de treball d'innovació educativa per treballar les competències genèriques i específiques amb les webquests.
- Experimentar a l'aula amb aquesta metodologia docent.
- Fomentar l'ús de les noves tecnologies a la docència.

Aquest taller serà completament pràctic. Cada participant aplicarà la metodologia WebQuest a la seua docència amb el recolzament continuat del professorat. Les sessions tindran lloc al Laboratori de Noves Tecnologies del CENT, els dies 16 de febrer i 2 i 9 de març de 2007, de 10 a 13 h. Les webquests elaborades es posaran en pràctica durant el segon semestre del curs. Se'n farà un seguiment i, en finalitzar, s'avaluarà l'experiència.

Ateses les característiques del taller, el nombre de places es limita a 10.

Per a més informació sobre els continguts i la metodologia, consulteu la programació de l'USE. Pel que fa al procediment d'inscripció al curs, l'USE diu açò:

> Envieu un mail a formacio@uji.es, indicant al "subject":
> INSCRIPCIÓ CURS COMPETENCIES WEBQUEST; i dintre del missatge les vostres
> dades personals (nom i cognom, DNI, departament, e-mail, telèfon).

Activitats de formació sobre eines multimèdia i sobre missatgeria instantània

Us informem sobre les activitats de formació següents, organitzades pel CENT, que es realitzaran durant el pròxim període d'exàmens de gener-febrer de 2007. Per a inscriure-us en aquestes activitats podeu enviar un missatge a l'adreça de correu cent@uji.es o telefonar a l'extensió 9057.

Tutoria electrònica i Aula Virtual

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat recentment (sessió núm. 4 de 17 de novembre de 2006) el Programa UJI Virtual, amb el qual es vol «contribuir a l'augment de la qualitat educativa de l'oferta acadèmica de l'UJI, mitjançant la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació».

Entre altres línies d'actuació, aquest programa inclou un «Projecte pilot de tutoria electrònica», que entra en vigor el segon semestre del curs 2006/2007 i es planteja com a reconeixement de l'atenció a l'estudiantat per mitjans electrònics amb reducció d'hores de tutoria presencial, sempre que es complisquen certes condicions, la més important de les quals és la utilització de l'Aula Virtual en totes les assignatures de les quals es tinga docència.

Amb aquest motiu, el CENT ha organitzat una sessió informativa i formativa sobre l'ús de l'Aula Virtual per a la tutorització de l'estudiantat. La sessió tindrà lloc el dimecres 31 de gener de 2007 a les 10 del matí, amb una durada prevista de 90 minuts, a l'aula JB1206AA de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Podeu consultar els continguts que es tractaran en aquesta sessió dins del Curs de Suport de l'Aula Virtual, recurs Tutoria electrònica amb l'Aula Virtual.

Per a inscriure-us en aquesta sessió sobre tutoria electrònica, envieu un missatge a l'adreça de correu cent@uji.es o telefoneu a l'extensió 9057.

Si necessiteu formació de nivell introductori sobre l'Aula Virtual, consulteu la programació de l'USE.

Taller sobre recursos multimèdia en l'Aula Virtual

El CENT realitzarà el pròxim dia 26 de gener un taller sobre l'ús de recursos multimèdia en l'Aula Virtual de l'UJI. L'objectiu d'aquesta activitat de formació és aprendre a manejar fitxers d'àudio i vídeo en l'Aula Virtual i aprendre a utilitzar-los dins d'un curs.

Per inscriure-us en aquest taller, envieu un missatge a l'adreça cent@uji.es o telefoneu a l'extensió 9057.

Durada: 90 minuts.
Data i hora: dijous 26 de gener 10-11.30 h.
Lloc: FCHS aula d'informàtica HA0206AI.

Requisit: tenir algun curs en l'Aula Virtual de l'UJI.

Cursos sobre Aula Virtual, vídeo digital i tractament d'imatges

Durant el pròxim període d'exàmens de gener-febrer de 2006 es realitzaran les activitats de formació següents, organitzades o impartides pel CENT i adreçades prioritàriament al professorat de l'UJI. Podeu inscriure-us en aquestes activitats enviant un missatge a l'adreça de correu cent@uji.es o telefonant a l'extensió 9057 (excepte el curs 1. "Iniciació a l'Aula Virtual", que és organitzat per l'USE).

1. Iniciació a l'Aula Virtual

Durada: 8 hores.
Dates i horaris: 16 i 17 de gener de 16 a 20 h (grup A) i 19 i 20 de gener de 10 a 14 h.

Aquest curs és organitzat per l'USE. Trobareu més informació sobre el curs i el formulari d'inscripció en aquesta adreça:
http://www.uji.es/serveis/use/formacio/novell/cursos.html

2. Del web departamental a l'Aula Virtual

Durada: 1 hora.
Dates, horaris i lloc de realització:
- Matí: 18 de gener de 10 a 11 h, ESTCE aula d'informàtica TD0103AI.
- Vesprada: 18 de gener de 16 a 17 h, FCJE aula d'informàtica JAA112.

Taller breu en el qual s'ensenyarà com traspassar a l'Aula Virtual tots els fitxers de les vostres assignatures que tingueu en el web departamental. Es faran dues sessions, una en horari de matí i l'altra de vesprada. Podeu assistir a qualsevol de les dues sessions.

3. Vídeo digital avançat

Durada: 20 hores
Dates i horaris: 30 de gener, 31 de gener, 1 de febrer i 2 de febrer de 9 a 14 h.
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

Continuació del curs d'introducció al vídeo digital organitzat anteriorment pel CENT. S'utilitzaran els programaris Final Cut Express HD 3 i iDVD 5.

4. Tractament i creació d'imatges amb Gimp

Durada: 10 hores
Dates i horaris: 30 de gener de 16 a 19,30 h, 31 de gener de 16 a 19,30 h i 1 de febrer de 16 a 19 h.
Lloc: Laboratori de Noves Tecnologies del CENT

Curs d'introducció al tractament i creació d'imatges amb el programari lliure Gimp, disponible per a sistemes operatius Linux, Mac OS X i Windows.