Docència en línia

Guia per al disseny, la realització i la revisió de cursos en línia

Aquesta guia té per objectiu servir d’ajuda al professorat de l’UJI que vol utilitzar l’Aula Virtual per a la seua docència a distància o semipresencial, o com a complement de la docència presencial, tant si encara no ha dissenyat el curs com si ja utilitza l’Aula Virtual i vol considerar opcions de millora.

Està disponible, en format PDF, en català, castellà i anglès:

Guia d’iniciació a la docència en línia i semipresencial

Durant la pandèmia de COVID-19 no podem assegurar que totes les classes es realitzaran de forma presencial, o que tot l'estudiantat podrà seguir-les presencialment. Per tant, cal preparar les assignatures de manera que qualsevol part o fase dels processos d'ensenyament-aprenentatge es puga desenvolupar en línia quan siga necessari. La recomanació fonamental és utilitzar sempre l'Aula Virtual com a plataforma de referència per a la distribució de materials, la comunicació amb l'estudiantat i la gestió de les activitats d'aprenentatge i l'avaluació, independentment que existisquen classes presencials o no.

En aquest document oferim al professorat uns criteris bàsics per a la docència en línia i semipresencial. Si necessiteu aprofundir en algun punt, podeu seguir els enllaços que s'hi inclouen i consultar la Guia per al disseny de cursos en línia i el manual (PDF) que explica amb més detall cada un dels criteris i proporciona informació addicional.

  • Acompanyament i tutorització de l'estudiantat amb l'Aula Virtual
  • Adaptació de materials d'aprenentatge
  • Classes i tutories per videoconferència
  • Gravació de vídeos
  • Compartir fitxers grans mitjançant Google Drive