Docència en línia

Utilització d’una tauleta tàctil com a pissarra digital en una videoconferència amb Meet

En aquest videotutorial us expliquem com utilitzar una tauleta tàctil com a pissarra digital per a una videoclasse, o per a una gravació de material didàctic per al vostre alumnat. Utilitzem un iPad, però ens serviria igualment qualsevol altre model de tauleta, o fins i tot un telèfon mòbil.

Com publicar un vídeo en YouTube

Encara que la recomanació general siga penjar en Google Drive els vídeos de més de 50 MB, YouTube comporta alguns avantatges que en molts casos us poden resultar interessants:

  • Permet reproduir el vídeo dins d'un recurs o activitat de l'Aula Virtual, o fins i tot en la pàgina principal del curs.
  • Facilita compartir el vídeo públicament, més enllà de l'àmbit d'una assignatura o de l'Aula Virtual.

Problemes amb l'accés ràpid en Google Meet: cal aprovar l'entrada de participants en la videoconferència quan abans funcionava automàticament

L'accés ràpid és un dels controls d'amfitrió que l'organitzador/a pot activar o desactivar en la configuració d'una videoconferència de Google Meet. Per defecte, l'accés ràpid està activat quan s'inicia o es programa una nova videoconferència. Això significa que els participants, p. ex. l'alumnat, poden entrar en la videoconferència sense que hàgeu d'autoritzar-los un a un (sempre que estiguen autenticats amb el compte de l'UJI).