Guies

Guia per al disseny, la realització i la revisió de cursos en línia

Aquesta guia té per objectiu servir d’ajuda al professorat de l’UJI que vol utilitzar l’Aula Virtual per a la seua docència a distància o semipresencial, o com a complement de la docència presencial, tant si encara no ha dissenyat el curs com si ja utilitza l’Aula Virtual i vol considerar opcions de millora.

Està disponible, en format PDF, en català, castellà i anglès:

Guia d’iniciació a la docència en línia i semipresencial

Durant la pandèmia de COVID-19 no podem assegurar que totes les classes es realitzaran de forma presencial, o que tot l'estudiantat podrà seguir-les presencialment. Per tant, cal preparar les assignatures de manera que qualsevol part o fase dels processos d'ensenyament-aprenentatge es puga desenvolupar en línia quan siga necessari. La recomanació fonamental és utilitzar sempre l'Aula Virtual com a plataforma de referència per a la distribució de materials, la comunicació amb l'estudiantat i la gestió de les activitats d'aprenentatge i l'avaluació, independentment que existisquen classes presencials o no.

En aquest document oferim al professorat uns criteris bàsics per a la docència en línia i semipresencial. Si necessiteu aprofundir en algun punt, podeu seguir els enllaços que s'hi inclouen i consultar la Guia per al disseny de cursos en línia i el manual (PDF) que explica amb més detall cada un dels criteris i proporciona informació addicional.

  • Acompanyament i tutorització de l'estudiantat amb l'Aula Virtual
  • Adaptació de materials d'aprenentatge
  • Classes i tutories per videoconferència
  • Gravació de vídeos
  • Compartir fitxers grans mitjançant Google Drive

Projecte pilot de projecció sense fils en les aules de l'UJI

L’objectiu d’aquest projecte és integrar en la infraestructura de les aules de l’UJI un mecanisme per a la projecció sense fils des de dispositius mòbils d’ús corrent. S'espera que la projecció des dels dispositius de l’estudiantat facilite metodologies d'aprenentatge actiu i participatiu.