eportfolio

Avaluació d'experiències del projecte Eportfolio UJI

Durant el curs acadèmic 2009/2010, un total de deu professors i professores han participat en el projecte Eportfolio UJI, amb dotze assignatures i uns 350 estudiants. L'avaluació d'aquestes experiències de docència amb portafolis electrònic (utilitzant el programari lliure Mahara) s'ha iniciat en juliol de 2010 mitjançant una enquesta en línia contestada pel professorat participant.

Tot i que el nombre d'experiències encara és reduït, podem dir que comencen a apuntar-se algunes tendències i sobretot algunes percepcions compartides.

Eportfolio UJI: sessió informativa i participació en el projecte

Com ja sabeu, el CENT va iniciar l'any 2008 un projecte, per encàrrec del Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea, per a avaluar la implementació d'una eina de portafolis electrònic integrada amb l'Aula Virtual. Durant els cursos 2008-2009 i 2009-2010, amb el suport del CENT i del Servei d'Informàtica, s'han desenvolupat a l'UJI una sèrie d'experiències pilot d'ús del programari d'eportfolio Mahara en diferents estudis de grau i de postgrau.

Plugin Europass en el servidor Mahara de l'UJI

Ja tenim en funcionament el plugin Europass en el servidor Mahara de l'UJI. Aquest plugin permet que els usuaris del sistema construïsquen fàcilment el seu Currículum Vitae Europass i el seu Passaport de Llengües Europass, a partir de la informació ja inclosa en el seu compte: dades personals, historial acadèmic i laboral, publicacions, competències, etc.

Continuació del projecte eportfolio

El CENT ha iniciat enguany un projecte d’avaluació de l’Eportfolio com a eina docent. Al començament del segon semestre del curs es va donar informació i formació al professorat interessat i a continuació s’han desenvolupat algunes experiències, amb assignatures de diverses titulacions, que ara mateix estem avaluant.

El pròxim curs acadèmic 2009/2010 ens proposem continuar amb aquest tipus d’experiències pilot, de manera que si voleu participar-hi us demanem que ens feu arribar a l'adreça cent@uji.es una breu memòria (2-3 pàgines) on es descriguen les característiques de l'assignatura o curs en què voldríeu utilitzar l'eportfolio i la manera com penseu utilitzar-lo.

Us recordem que teniu més informació sobre el projecte Eportfolio de l'UJI en aquesta pàgina web: http://cent.uji.es/wiki/projectes:eportfolio

Podeu enviar-nos les vostres propostes fins el pròxim dimecres 8 de juliol. Després el CENT seleccionarà aquelles que considere més viables i/o representatives. Els recursos tècnics i humans que podem dedicar a aquest projecte són limitats i per tant és possible que no puguem acceptar totes les propostes que es presenten. D'altra banda, teniu en compte que la vostra participació suposa l'acceptació d'uns compromisos:

  • Dedicar el temps necessari a rebre formació sobre l'eportfolio (la formació inicial es faria al setembre).
  • Dedicar el temps necessari a col·laborar amb els tècnics del CENT en l'avaluació de l'experiència (al final del pròxim curs).

Convocatòria eportfolio

El Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT), en coordinació amb el Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica i el Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea, està portant a terme un projecte que té com a objectiu implementar una eina d'eportfolio, o portafolis electrònic, integrada amb l'Aula Virtual de l'UJI. Teniu més informació en la pàgina web del projecte eportfolio.

A hores d'ara estem buscant professorat de l'UJI interessat a participar en possibles experiències pilot de docència amb eportfolio. Els requisits per a participar en les experiències pilot són els següents:

  1. Utilitzar habitualment l'Aula Virtual en la docència (el portafolis electrònic estarà vinculat a l'Aula Virtual).
  2. Estar interessat/da a utilitzar el portafolis com a eina didàctica d'aprenentatge i/o avaluació de l'estudiantat i conèixer els seus fonaments psicopedagògics.
  3. Estar disposat a utilitzar programari en desenvolupament que pot tenir la interfície en anglès.
  4. Comprometre's a dedicar el temps necessari a rebre formació sobre l'eportfolio i a col·laborar amb els tècnics del CENT en l'avaluació de l'experiència. Aquesta col·laboració pot incloure la redacció d'una memòria final (que us podria servir com a comunicació en jornades o congressos sobre didàctica de la vostra matèria, p. ex. en les jornades de millora educativa de l'UJI) o la realització d'enquestes o "focus groups" (grups petits de debat semi-estructurat).

Per la nostra part, us podem proporcionar:

  1. Formació i suport, tant de tipus tecnològic com pedagògic.
  2. Certificació de la formació i de la participació en el projecte.

Totes aquelles persones interessades, no tenen més que posar-se en contacte amb el CENT en l'adreça de correu electrònic cent@uji.es.