aula virtual

Tutoria electrònica i Aula Virtual

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat recentment (sessió núm. 4 de 17 de novembre de 2006) el Programa UJI Virtual, amb el qual es vol «contribuir a l'augment de la qualitat educativa de l'oferta acadèmica de l'UJI, mitjançant la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació».

Entre altres línies d'actuació, aquest programa inclou un «Projecte pilot de tutoria electrònica», que entra en vigor el segon semestre del curs 2006/2007 i es planteja com a reconeixement de l'atenció a l'estudiantat per mitjans electrònics amb reducció d'hores de tutoria presencial, sempre que es complisquen certes condicions, la més important de les quals és la utilització de l'Aula Virtual en totes les assignatures de les quals es tinga docència.

Amb aquest motiu, el CENT ha organitzat una sessió informativa i formativa sobre l'ús de l'Aula Virtual per a la tutorització de l'estudiantat. La sessió tindrà lloc el dimecres 31 de gener de 2007 a les 10 del matí, amb una durada prevista de 90 minuts, a l'aula JB1206AA de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Podeu consultar els continguts que es tractaran en aquesta sessió dins del Curs de Suport de l'Aula Virtual, recurs Tutoria electrònica amb l'Aula Virtual.

Per a inscriure-us en aquesta sessió sobre tutoria electrònica, envieu un missatge a l'adreça de correu cent@uji.es o telefoneu a l'extensió 9057.

Si necessiteu formació de nivell introductori sobre l'Aula Virtual, consulteu la programació de l'USE.

Noves funcionalitats de l'Aula Virtual

El CENT ha convocat dues sessions informatives, adreçades al professorat de l'UJI, en les quals s'exposaran les novetats incorporades en el programari que fa funcionar l'Aula Virtual de la Universitat. Aquest programari, Moodle, ha estat actualitzat recentment pel Servei d'Informàtica a la versió 1.6.

Podeu assistir a qualsevol de les dues sessions. No es requereix inscripció prèvia:

Dimecres 13 de setembre, de 10h a 11h. Facultat de Ciències Humanes i Socials, aula HA1106.
Dijous 14 de setembre, de 12h a 13h. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, aula TD1016AA.

També podeu informar-vos sobre les novetats de Moodle 1.6 en Octeto o en el curs de suport de l'Aula Virtual.

Contractació d'un tècnic de suport per a l'Aula Virtual

El Vicerectorat d'Infraestructura i Serveis ha autoritzat la contractació d'un tècnic, adscrit al CENT, que prestarà assistència tècnica al professorat de l'UJI en la realització d'activitats docents mitjançant l'Aula Virtual i en la creació de materials docents multimèdia.

Podeu consultar la convocatòria al Tauler del Servei de Recursos Humans (PAS -> Selecció). El termini de presentació d'instàncies acaba el dia 6 de maig de 2005.

Iniciació a Aula Virtual

El CENT organitza una sèrie de sessions de presentació d'Aula Virtual que es realitzaran en horari de matí i vesprada a cadascun dels centres de l'UJI. L'objectiu d'aquestes sessions és introduir els avantatges d'Aula Virtual i facilitar l'adquisició dels coneixements bàsics imprescindibles per a començar a utilitzar-la. Les persones destinatàries d'aquesta activitat són, per tant, aquells professors i professores que encara no són usuaris d'Aula Virtual però estan interessats a ser-ne.

Aula Virtual és l'entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge de l'UJI, una eina molt útil per a donar suport virtual a l'ensenyament presencial i també per a portar a terme cursos completament a distància.

Dates, horaris i llocs de les sessions:

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: 7 de febrer de 10 a 11 h i de 16 a 17 h. Aula B1202.
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: 8 de febrer de 10 a 11 h i de 16 a 17 h. Aula TD1105.
Facultat de Ciències Humanes i Socials: 9 de febrer de 10 a 11 h i de 16 a 17 h. Aula HA1015AA.

Convidem el PDI de l'UJI a assistir a qualsevol de les sis sessions, encara que no siga al centre on excerceix la docència. No cal efectuar cap tipus d'inscripció prèvia.

Informe sobre entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge

El CENT, amb la col·laboració del Servei d'Informàtica i del Gabinet Tècnic del Rectorat, ha avaluat per encàrrec dels òrgans de govern de l'UJI un nombre d'entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge de codi font obert (open source). El propòsit d'aquesta avaluació ha estat seleccionar una aplicació informàtica que actue com a eina de millora en els processos formatius que desenvolupa la Universitat.

Els antecedents del procés, els criteris i la metodologia emprats en l'avaluació i les conclusions assolides, inclosa la recomanació d'utilitzar Moodle com a entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge de l'UJI, es detallen en l'informe següent:

- Selecció d'un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge de codi font obert per a la Universitat Jaume I (PDF 130 KB)

També n'hi ha sengles versions en castellà i en anglès:

- Selección de un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto para la Universitat Jaume I
- Selection of an open source virtual learning environment for Universitat Jaume I

La Comissió UJI Virtual va aprovar ahir aquest informe i un calendari d'implantanció que preveu posar el servei a disposició de tot el professorat i l'estudiantat al començament del curs 2004/2005.