Espais d'aprenentatge

Totes les aules de l'UJI disposaran d'equipament multimèdia

L'UJI informa que dotarà totes les aules amb equipament audiovisual i multimèdia:

L'UJI destinarà 901.318 euros a dotar totes les aules amb equipament audiovisual i multimèdia
El Consell de Govern Provisional ha aprovat una modificació pressupostària per import de 901.318 euros (més de 150 milions de pessetes) per tal d'equipar totes les aules de la Universitat Jaume I amb equipament audiovisual i multimèdia. Amb aquesta modificació pressupostària, totes les aules disposaran d'un canó de llum, ordinador i reproductor de DVD, amb la finalitat de millorar la metodologia docent. Segons apuntà el rector, Francisco Toledo, amb aquest equipament, la Universitat Jaume I es situarà a l'avantguarda dins de les universitats espanyoles en el ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la docència. D'aquesta manera, el professorat podrà projectar a les aules imatges fixes o en moviment, donar suport audiovisual a les seves explicacions i connectar-se a temps reial a la xarxa d'Internet durant la docència.

D'aquesta manera s'acompliran part de les recomanacions que el CENT va plantejar al començament del curs 2001/2002 com a resultat del projecte pilot d'Aules Multimèdia.

L'UJI augmentarà el nombre d'aules multimèdia el pròxim curs

La Universitat Jaume I adquirirà aquest estiu, mitjançant concurs públic, 31 videoprojectors que es destinaran majoritàriament a les aules de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i del nou edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Aquests nous equips, sumats als ja existents, permetran dotar de capacitats audiovisuals bàsiques un mínim de 8 aules en cada un dels centres docents de l'UJI. A més a més, els centres comptaran amb equipament audiovisual a les sales d'actes i altres espais singulars, i també amb projectors portàtils.

El professorat i l'estudiantat de l'UJI van fer servir les primeres "aules multimèdia" -dues a cada centre- durant el segon semestre del curs 2000/2001. Aquest projecte pilot va ser una iniciativa conjunta del CENT i els anteriors vicerectorats d'Ordenació Acadèmica i Professorat i d'Infraestructura i Serveis. Després d'avaluar els resultats d'aquella experiència, el CENT va fer arribar als òrgans de govern, entre altres, les recomanacions següents:

- Oferir a tot el personal docent informació i formació centrada en l'aprofitament didàctic d'aquests mitjans tècnics.
- Incrementar progressivament, a partir del curs 2001/2002, el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
- Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altres dispositius mòbils que es puguen connectar i utilitzar fàcilment en totes les aules i seminaris.

Per a més informació sobre la ubicació de les aules multimèdia podeu adreçar-vos als deganats de les dues Facultats o a la direcció de l'Escola.

Projecte Aules Multimèdia

Extensió d'Aules Multimèdia

El CENT es complau a constatar que una part notable de les seues recomanacions pel que fa a dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI ha estat assumida per l'Equip de Govern, tal com es desprén de l'anunci sobre instal·lació de videoprojectors adreçat recentment a la comunitat universitària pel Vicerector d'Infraestructura i Serveis i el Servei d'Informàtica. Els encoratgem a seguir treballant en aquest sentit per contribuir a millorar la qualitat de la docència.

El projecte Aules Multimèdia, coordinat pel CENT per encàrrec de l'Equip Govern, es va encetar durant el passat curs 2000/2001 amb la instal·lació d'equipament en dues aules a cada una de les Facultats i a l'ESTCE. Sobre la base de l'experiència adquirida en aqueixos espais, el CENT ha tramès als òrgans de govern una sèrie de recomanacions relatives a l'extensió de capacitats multimèdia a totes les aules de l'UJI, formació del professorat en matèria de noves tecnologies, etc.

Projecte Aules Multimèdia

Dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI

El CENT, en col·laboració amb altres unitats i els òrgans de govern universitaris, ha coordinat un projecte d'integració a les aules de l'UJI d'un conjunt de capacitats multimèdia bàsiques. És a dir, la capacitat de presentar continguts audiovisuals des de fonts diverses: cintes de vídeo analògiques, arxius emmagatzemats en un ordinador o accessibles per la xarxa, etc.

En febrer de 2001 es va instal·lar l'equipament necessari en dues aules («Aules Multimèdia») a cada una de les Facultats i a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Aquestes aules han estat en funcionament durant el segon semestre del curs i sobre la base de l'experiència adquirida el CENT ha plantejat als òrgans de govern les recomanacions següents:

1. Informar tot el personal docent de la disponibilitat d'aquests mitjans tècnics i oferir-li assessorament i formació centrats en el seu aprofitament didàctic.
2. Incrementar progressivament a partir del curs 2001/2002 el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
3. Mantenir la modularitat de l'equipament instal·lat a les aules, la qual cosa permetria millorar-lo o ampliar-lo en qualsevol moment.
4. Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altre equipament mòbil que es puga connectar i utilitzar fàcilment en aules i seminaris.

La gestió, assignació i manteniment de les Aules Multimèdia és responsabilitat de cada centre. Per a més informació adreceu-vos al Deganat o Direcció corresponent:

- Facultat de Ciències Humanes i Socials
- Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
- Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Recomanacions sobre aules multimèdia

Sobre la base de l'experiència adquirida amb les Aules Multimèdia de les dues Facultats i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el CENT ha plantejat una sèrie de recomanacions en la línia de generalitzar aquest tipus d'instal·lacions i garantir i millorar el seu aprofitament docent.

Les sis Aules Multimèdia actuals es van instal·lar en febrer de 2001 i s'han estat utilitzant durant el segon semestre del curs.

Projecte Aules Multimèdia

Instal·lació d'Aules Multimèdia als centres docents de l'UJI

Durant el període d'exàmens s'ha procedit a la integració d'un conjunt de facilitats multimèdia bàsiques en dues aules de cada centre docent de l'UJI: Facultat de Ciències Humanes i Socials, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada i coordinada pel CENT, en col·laboració amb el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat i el Vicerectorat de Gestió Econòmica i Infraestructures.

Aules Multimèdia