espais d'aprenentatge

Espais d'aprenentatge

L'UJI augmentarà el nombre d'aules multimèdia el pròxim curs

La Universitat Jaume I adquirirà aquest estiu, mitjançant concurs públic, 31 videoprojectors que es destinaran majoritàriament a les aules de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i del nou edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Aquests nous equips, sumats als ja existents, permetran dotar de capacitats audiovisuals bàsiques un mínim de 8 aules en cada un dels centres docents de l'UJI. A més a més, els centres comptaran amb equipament audiovisual a les sales d'actes i altres espais singulars, i també amb projectors portàtils.

El professorat i l'estudiantat de l'UJI van fer servir les primeres "aules multimèdia" -dues a cada centre- durant el segon semestre del curs 2000/2001. Aquest projecte pilot va ser una iniciativa conjunta del CENT i els anteriors vicerectorats d'Ordenació Acadèmica i Professorat i d'Infraestructura i Serveis. Després d'avaluar els resultats d'aquella experiència, el CENT va fer arribar als òrgans de govern, entre altres, les recomanacions següents:

- Oferir a tot el personal docent informació i formació centrada en l'aprofitament didàctic d'aquests mitjans tècnics.
- Incrementar progressivament, a partir del curs 2001/2002, el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
- Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altres dispositius mòbils que es puguen connectar i utilitzar fàcilment en totes les aules i seminaris.

Per a més informació sobre la ubicació de les aules multimèdia podeu adreçar-vos als deganats de les dues Facultats o a la direcció de l'Escola.

Projecte Aules Multimèdia

Extensió d'Aules Multimèdia

El CENT es complau a constatar que una part notable de les seues recomanacions pel que fa a dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI ha estat assumida per l'Equip de Govern, tal com es desprén de l'anunci sobre instal·lació de videoprojectors adreçat recentment a la comunitat universitària pel Vicerector d'Infraestructura i Serveis i el Servei d'Informàtica. Els encoratgem a seguir treballant en aquest sentit per contribuir a millorar la qualitat de la docència.

El projecte Aules Multimèdia, coordinat pel CENT per encàrrec de l'Equip Govern, es va encetar durant el passat curs 2000/2001 amb la instal·lació d'equipament en dues aules a cada una de les Facultats i a l'ESTCE. Sobre la base de l'experiència adquirida en aqueixos espais, el CENT ha tramès als òrgans de govern una sèrie de recomanacions relatives a l'extensió de capacitats multimèdia a totes les aules de l'UJI, formació del professorat en matèria de noves tecnologies, etc.

Projecte Aules Multimèdia

Dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI

El CENT, en col·laboració amb altres unitats i els òrgans de govern universitaris, ha coordinat un projecte d'integració a les aules de l'UJI d'un conjunt de capacitats multimèdia bàsiques. És a dir, la capacitat de presentar continguts audiovisuals des de fonts diverses: cintes de vídeo analògiques, arxius emmagatzemats en un ordinador o accessibles per la xarxa, etc.

En febrer de 2001 es va instal·lar l'equipament necessari en dues aules («Aules Multimèdia») a cada una de les Facultats i a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Aquestes aules han estat en funcionament durant el segon semestre del curs i sobre la base de l'experiència adquirida el CENT ha plantejat als òrgans de govern les recomanacions següents:

1. Informar tot el personal docent de la disponibilitat d'aquests mitjans tècnics i oferir-li assessorament i formació centrats en el seu aprofitament didàctic.
2. Incrementar progressivament a partir del curs 2001/2002 el nombre d'aules que compten amb aquests mitjans, fins cobrir la totalitat de les aules de la Universitat en un termini de 5 anys.
3. Mantenir la modularitat de l'equipament instal·lat a les aules, la qual cosa permetria millorar-lo o ampliar-lo en qualsevol moment.
4. Promoure l'adquisició d'ordinadors portàtils i altre equipament mòbil que es puga connectar i utilitzar fàcilment en aules i seminaris.

La gestió, assignació i manteniment de les Aules Multimèdia és responsabilitat de cada centre. Per a més informació adreceu-vos al Deganat o Direcció corresponent:

- Facultat de Ciències Humanes i Socials
- Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
- Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Recomanacions sobre aules multimèdia

Sobre la base de l'experiència adquirida amb les Aules Multimèdia de les dues Facultats i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el CENT ha plantejat una sèrie de recomanacions en la línia de generalitzar aquest tipus d'instal·lacions i garantir i millorar el seu aprofitament docent.

Les sis Aules Multimèdia actuals es van instal·lar en febrer de 2001 i s'han estat utilitzant durant el segon semestre del curs.

Projecte Aules Multimèdia

Instal·lació d'Aules Multimèdia als centres docents de l'UJI

Durant el període d'exàmens s'ha procedit a la integració d'un conjunt de facilitats multimèdia bàsiques en dues aules de cada centre docent de l'UJI: Facultat de Ciències Humanes i Socials, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada i coordinada pel CENT, en col·laboració amb el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat i el Vicerectorat de Gestió Econòmica i Infraestructures.

Aules Multimèdia