espais d'aprenentatge

Espais d'aprenentatge

Recursos multimèdia en aules i altres espais docents de l'UJI. Estudi preliminar de necessitats.

Data: 30 d'abril de 2015. Actualització: 15 de maig de 2015.

Aquest estudi de necessitats sobre recursos multimèdia en aules i altres espais docents de l'UJI s'ha realitzat a petició del Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies, atesa la funció del CENT com a unitat encarregada de promoure la innovació i la millora dels processos d'ensenyament/aprenentatge mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

«Taules multimèdia»

Avui la premsa es fa ressò dels plans de l'UJI sobre dotació de facilitats multimèdia a totes les aules. Es fa constar, també, la participació del CENT en el projecte:

«La Jaume I instalará mesas multimedia en todas las aulas para uso de los profesores» (Levante de Castelló 19 de gener de 2004)

L'equipament que s'instal·larà a les cent aules durant els pròxims mesos (videoprojector, ordinador, reproductor de DVD, etc.) ha costat a l'UJI 860.000 euros.

Totes les aules de l'UJI disposaran d'equipament multimèdia

L'UJI informa que dotarà totes les aules amb equipament audiovisual i multimèdia:

L'UJI destinarà 901.318 euros a dotar totes les aules amb equipament audiovisual i multimèdia
El Consell de Govern Provisional ha aprovat una modificació pressupostària per import de 901.318 euros (més de 150 milions de pessetes) per tal d'equipar totes les aules de la Universitat Jaume I amb equipament audiovisual i multimèdia. Amb aquesta modificació pressupostària, totes les aules disposaran d'un canó de llum, ordinador i reproductor de DVD, amb la finalitat de millorar la metodologia docent. Segons apuntà el rector, Francisco Toledo, amb aquest equipament, la Universitat Jaume I es situarà a l'avantguarda dins de les universitats espanyoles en el ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la docència. D'aquesta manera, el professorat podrà projectar a les aules imatges fixes o en moviment, donar suport audiovisual a les seves explicacions i connectar-se a temps reial a la xarxa d'Internet durant la docència.

D'aquesta manera s'acompliran part de les recomanacions que el CENT va plantejar al començament del curs 2001/2002 com a resultat del projecte pilot d'Aules Multimèdia.