Utilització d’una tauleta tàctil com a pissarra digital en una videoconferència amb Meet

En aquest videotutorial us expliquem com utilitzar una tauleta tàctil com a pissarra digital per a una videoclasse, o per a una gravació de material didàctic per al vostre alumnat. Utilitzem un iPad, però ens serviria igualment qualsevol altre model de tauleta, o fins i tot un telèfon mòbil.

Us pot resultar útil, per exemple, sempre que vulgueu escriure fórmules o equacions a mà, traçar esquemes, o fer anotacions damunt d’una imatge, amb més comoditat i precisió que si utilitzàreu el ratolí de l’ordinador.