Videoconferència, streaming i gravació de classes: eines per a estudis semipresencials i a distància en l’UJI [2a edició]

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Lloc: ESTCE TD1201AA.
Data: dimarts 24 de gener de 2017, de 12 a 13:30 h.

Taller del CENT sobre un conjunt de tecnologies multimèdia que podem utilitzar en l’UJI per a donar suport a estudis a distància i semipresencials: videoconferència, emissió en directe (streaming) i gravació de classes.

Els casos d’ús més habituals d’aquest tipus de tecnologies en l’educació superior podrien ser els següents:

  • Emissió en directe de classes, conferències, etc.
  • Intervenció de participants externs, a distància, en una classe presencial en l'UJI.
  • Gravació de classes i arxivament per a visualització posterior.
  • Tutories.
  • Reunions de grups de treball.

Les eines que es descriuran i s’analitzaran en aquest taller seran aquestes:

  • Google Hangouts, Skype i Blackboard Collaborate (videoconferència a través del web).
  • YouTube (emissions en directe i arxivament de gravacions).
  • Aplicació de gravació de classes integrada en les taules multimèdia de l’UJI.
  • Integració de totes les eines anteriors amb l’Aula Virtual.

Trobareu més informació sobre aquests temes en la Guia de gravació de classes, streaming i videoconferència.