Treball en equip amb les eines de Google (G Suite)

    

Lloc: FCHS HA0208AI.
Dates i horari: dimecres 22 i 29 de novembre i dimarts 5 de desembre de 2017, de 16:00 a 20:00.
Inscripció: inscripcio.uji.es (Centre d’Educació i Noves Tecnologies).

Objectiu

Aprendre a utilitzar les principals eines de Google per a:

 • Contactar amb els col·legues, planificar reunions i realitzar videoconferències.
 • Crear documents i editar-los col·laborativament.
 • Compartir fluxos i experiències pràctiques de treball en equip amb G Suite entre l’estudiantat i el professorat.

Justificació

Les eines de Google (G Suite) són una aposta institucional de l’UJI i els seus avantatges són ben coneguts:

 1. Són un conjunt d’aplicacions relativament fàcils d’utilitzar, integrades entre elles, i accessibles per a tota la comunitat universitària.
 2. Proporcionen un conjunt de funcions per a les quals no es disposa sempre de software adequat o aquest suposaria un cost elevat.
 3. No requereixen instal·lar cap programari especial, ni preocupar-se per actualitzacions i manteniment. Es poden utilitzar sempre que es tinga un navegador d’Internet i per tant faciliten l’autonomia de l’usuari o usuària.

Programa

1a sessió. Eines per a comunicar-se i planificar

 1. Contactes i Google Groups
  • Gestió de contactes i grups de contactes.
 2. Google Calendar
  • Gestió d’esdeveniments i calendaris compartits.
 3. Hangouts Meet
  • Gestió, emissió i enregistrament.

2a sessió. Eines per a crear i col·laborar: Google Drive

 1. Crear i editar els fitxers
  • Documents de text, fulls de càlcul, presentacions i formularis.
 2. Gestionar els fitxers
  • Organitzar i importar/exportar.
 3. Col·laborar i compartir
  • Permisos, comentaris i historial.

3a sessió. Opcions avançades, fluxos de treball i bones pràctiques

 1. Opcions avançades amb G Suite
 2. Fluxos de treball i bones pràctiques per al treball en equip amb G Suite
  • Activitats entre l’estudiantat.
  • Activitats entre el professorat.
  • Activitats entre l’estudiantat i el professorat.