Videoconferència

Taller sobre tutoria en línia per videoconferència amb Hangouts

Data i horari: dijous 21 de juny de 2018, 12:00–13:30. Lloc: Sala Multimèdia del CENT (CD1025AA). Professor: Toni Bellver Torlà (CENT). Inscripció: tancada. Objectius Aprendre a utilitzar l’aplicació Hangouts de Google com a eina de videoconferència per a tutories en línia. Justificació Els estudis a distància o semipresencials requereixen habitualment la realització de tutories en línia. L’aplicació Hangouts resulta especialment convenient per a realitzar aquesta funció, ja que forma part de les eines de Google i per tant està a disposició de tota la comunitat universitària de l’UJI.

Videoconferència, streaming i gravació de classes: eines per a estudis a distància en l’UJI

Lloc: ESTCE TD1105AA. Data: dijous 21 de gener de 2016, de 12 a 13:30 h. Taller del CENT sobre un conjunt de tecnologies multimèdia que podem utilitzar en l’UJI per a donar suport a estudis a distància i semipresencials: videoconferència, emissió en directe (streaming) i gravació de classes. Els casos d’ús més habituals d’aquest tipus de tecnologies en l’educació superior podrien ser els següents: Emissió en directe de classes (o conferències, etc.

Sessió informativa sobre webconference per a estudis de postgrau

Data i horari: dimarts 14 de maig 12-13:30 h. Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2). Inscripció: cent@uji.es. Sessió informativa sobre l’ús de l’aplicació Blackboard Collaborate (eina de webconference) per a estudis de postgrau a distància o semipresencials en la Universitat Jaume I. Més informació: Webconference.

Webconference

Durant el segon semestre del curs 2011/2012, el CENT va portar a terme un projecte pilot d’ús d’eines de webconference (aplicacions web de videoconferència que inclouen funcions d’àudio i vídeo a distància, compartició de documents, presentacions i/o pantalla, pissarra virtual, etc.) centrat en estudis de postgrau. Aquest projecte va ser un encàrrec del Vicerectorat de Campus, Noves Tecnologies i PAS i també hi va estar implicat el Servei d’Informàtica de l’UJI.

Seminari sobre videoconferència

Ponent: Toni Bellver Data: divendres 4 de juny de 2010, de 12 a 14 h Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI) Dins de la nostra línia de seminaris de tecnologia educativa, us convidem a participar en el pròxim seminari sobre videoconferència, en el qual exposarem els conceptes bàsics d’aquesta tecnologia i algunes idees i recomanacions sobre els seus usos possibles en el context concret de l’UJI. Videoconferència entre grups o institucions (H.

Implantació i aplicacions docents del servei de videoconferència

En compliment d’un encàrrec dels òrgans de govern i sobre la base de l’experiència adquirida en la seua Sala Multimèdia, el CENT ha proposat una sèrie de mesures encaminades a normalitzar la prestació del servei de videoconferència a l’UJI i garantir la seua aplicabilitat a la docència. Aquestes mesures fan referència a adquisició d’equipament, condicionament d’aules, sales d’actes i altres espais, dotació de personal tècnic i assessorament i formació del professorat.

Avaluació de treballs d'investigació per videoconferència

El CENT dona suport a l’avaluació de treballs d’investigació per videoconferència. Des de 1997, dins del marc d’un conveni de cooperació i col·laboració entre les dues universitats, professors de l’UJI han impartit quatre cursos màster a la Universitat Tecnològica Metropolitana (UTEM) de Xile: Màster en Comerç Exterior. Professor Agustín Viguri. Màster en Disseny Industrial. Professora Elvira Gual. Màster en Contaminació i Medi Ambient. Professor Teófilo Sanfeliu. Màster en Direcció i Administració d’Empreses.