Seminaris de tecnologia educativa

Seminari sobre noves tendències en elearning

Ponents: Jordi Adell (director del CENT), Andrés Marzal (gerent de l’UJI) i Pedro Pernías (professor del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant i membre del comitè de tecnologia d’UniMOOC Æmprende). Data: divendres 30 de novembre de 2012, de 12 a 14 h. Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI) Sala de premsa de l’Edifici de Rectorat i Serveis Centrals (planta baixa). S’entén per elearning, en sentit ampli, un tipus de procés d’ensenyament-aprenentatge que té lloc, totalment o en part, en els espais de comunicació i interacció creats pels participants amb les eines que ens faciliten ordinadors i altres tipus de dispositius connectats en xarxa, especialment la Internet.

Seminari: RSS i més. Gestió de múltiples fonts d'informació.

Ponent: Carles Bellver Data: divendres 28 de setembre de 2012, de 12 a 14 h Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI) Els agregadors RSS són una eina essencial per a mantindre’ns al corrent de la informació que es genera de forma constant en el web, en qualsevol àrea de coneixement. Llocs web de tots tipus incorporen l’opció de subscripció per RSS: blogs, llocs de notícies, revistes científiques, fòrums de debat, o la nostra Aula Virtual, sense anar més lluny.

Seminari Open Badges

Ponent: Carles Bellver. Data: divendres 4 de maig de 2012, de 12 a 13:30 h. Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI). ‘Badges’, en anglès, són els distintius utilitzats per a indicar autoritat o mèrit, afiliació a una organització, adhesió a una campanya, etc. En el web, p. ex. en les xarxes socials, s’utilitzen també per a representar l’assoliment d’objectius. El projecte Open Badges de la Fundació Mozilla es proposa crear una infraestructura tècnica que permeta utilitzar aquest tipus de distintius digitals com a sistema alternatiu d’acreditació, tot pensant en el reconeixement de l’aprenentatge que té lloc en nous contextos més enllà de les classes presencials, inclosos cursos en línia, experiència laboral, etc.

Conclusions del seminari "Ebooks i llibre de text"

Conclusions del seminari Ebooks i llibre de text (CENT, 6 de març de 2012). La lectura en suports digitals està consolidada en les franges d'edat corresponents a l'educació secundària i universitària. Suports de lectura emergents com ara smartphones i e-readers presenten índexs d'ús molt més baixos que l'ordinador però també significatius. Cal prendre en consideració aquests suports emergents com a via de distribució de materials d'estudi i per tant també els formats de document, especialment l'estàndard EPUB, que faciliten la lectura en aquest tipus de dispositius.

Seminari: Ebooks i llibre de text

Ponents: Jordi Adell i Carles Bellver. Data: dimarts 6 de març de 2012, de 12 a 14 h. Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI). Conclusions del seminari "Ebooks i llibre de text" El passat 19 de gener Apple va presentar nous productes relacionats amb els llibres i amb l’educació, particularment una aplicació anomenada iBooks Author que facilita la creació de llibres de text interactius i multimèdia per a l’iPad, amb característiques molt innovadores.

Seminari: Natius i immigrants digitals, o residents i visitants?

Data: divendres 25 de març de 2011 Ajornat al dimecres 11 de maig de 12 a 14 h Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI) L’any 2001, Marc Prensky va encunyar el terme “natius digitals” en un article titulat “Digital Natives, Digital Immigrants”. Segons aquest autor, el fet que les noves generacions d’estudiants hagen crescut utilitzant les tecnologies digitals hauria canviat radicalment la seva manera de pensar i de processar la informació.

Seminari sobre PLE: Personal Learning Environment

Ponent: Jordi Adell Data: divendres 18 de febrer de 2011, de 12 a 14 h Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI) El PLE (Personal Learning Environment o entorn personal d’aprenentatge) és un dels conceptes que concita major interès actualment en els cercles de la tecnologia educativa. El PLE és un producte de la confluència de diversos factors, entre ells la disponibilitat de les eines i serveis del Web 2.

Seminari sobre video streaming

Ponent: Toni Bellver Data: dimecres 22 de desembre de 2010, de 10:30 a 12 h Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI) Us convidem a participar en el pròxim seminari de tecnologia educativa del CENT, dedicat en aquesta ocasió al video streaming o distribució de vídeo per Internet. Els continguts que tractarem seran els següents: Què es l'streaming, amb exemples: Youtube, canals de televisió, etc. Eines per a rebre una emissió de vídeo per streaming.

Seminari sobre Moodle 2 i Mahara 1.3

Ponent: Carles Bellver Data: divendres 29 d’octubre de 2010, de 12 a 13,30 h Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI) Us convidem a participar en el proper seminari de tecnologia educativa del CENT, centrat en aquesta ocasió en les novetats de dues aplicacions molt importants per a l’UJI: Moodle (la base de la nostra Aula Virtual) i Mahara (el programari utilitzat en les nostres experiències pilot d’eportfolio). Moodle 2 és una versió totalment renovada, amb una arquitectura més oberta (connexió amb repositoris i sistemes d’eportfolio, implementació de serveis web, compatibilitat amb IMS CC) i tota mena de millores i funcions noves: activitats condicionals, integració de blogs externs, navegació més fàcil, pàgina d’inici més personalitzable, nous mòduls de wikis i tallers, etc.

Seminari d'introducció a la creació de llocs web

Ponent: Carles Bellver Data: divendres 25 de juny de 2010, de 12 a 13,30 h Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI) Dins de la nostra línia de seminaris de tecnologia educativa, us convidem a participar en el pròxim seminari sobre creació de llocs web, en el qual exposarem breument les opcions tècniques existents: ús de serveis web 2.0 externs, instal·lació d’un software de gestió de continguts (CMS) en un servidor propi o espai web de l’UJI, ús d’un WordPress preinstal·lat en un espai web de l’UJI, etc.