prodigital

Projecte ProDigital

ProDigital és un projecte interuniversitari coordinat per l’UJI dins del programa UniDigital del Ministeri d’Universitats, impulsat per fons europeus NextGenerationEU. L’objectiu final del projecte ProDigital és millorar la competència digital de la comunitat universitària (PDI, PTGAS i estudiantat) mitjançant els objectius intermedis següents: Crear un ampli repertori de recursos formatius oberts sobre competència digital. Desenvolupar una plataforma en línia que facilite l’autoavaluació de la competència digital de l’usuari i li oferisca els recursos formatius escaients per a millorar-la.

Licitació de l'assistència tècnica del projecte ProDigital

S’ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en el Diari Oficial de la Unió Europea l’anunci de licitació de l’assistència tècnica de suport al desenvolupament dels projectes Unidigital a executar conjuntament per les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Plataforma de Contractació del Sector Públic Diari Oficial de la Unió Europea Els lots 2, 3 i 4 corresponen al projecte ProDigital. Concretament, a la creació d’una plataforma per a facilitar l’autoavaluació diagnòstica de la competència digital de la comunitat universitària i l’accés a recursos formatius oberts per a millorar la dita competència.