Pla UJI digital

DigComp 2.2

El Joint Research Centre de la Comissió Europea ha presentat recentment la nova versió 2.2 de DigComp, el marc de competència digital per a la ciutadania de la Unió Europea. DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes Els marcs DigComp (competència digital ciutadana), DigCompEdu (competència digital del professorat) i DigCompOrg (competència digital de les organitzacions educatives) estan en la base del pla UJI Digital de la Universitat Jaume I.

Christine Redecker: DigCompEdu

Videoconferència amb Christine Redecker sobre la competència digital docent en la primera sessió de treball per al disseny del Pla UJI digital.