MOOC

Obertura i tancament del MOOC. Termini d'inscripció

El MOOC ha d’estar disponible (Administració del curs > Paràmetres > Visible > Mostra) des del mateix moment en què comenceu a fer-ne difusió, de manera que les persones interessades s’hi puguen inscriure. Quan haja finalitzat el MOOC, us recomanem que el mantingueu obert com a mínim durant un mes, per tal que els participants puguen baixar el certificat, consultar els continguts i utilitzar els fòrums. La data de tancament s’haurà d’anunciar amb antelació en el fòrum de notícies.

Importància del perfil d'usuari

En un curs en línia de les característiques dels MOOC, el perfil d’usuari conforma la identitat de cada participant davant dels seus companys, el professorat i el sistema de gestió. Només se sap de cadascú allò que consta en el seu perfil. Cal fer entendre als participants, per tant, la importància d’alguns camps bàsics del perfil: La imatge. Es recomana utilitzar una fotografia recent. El nom complet. S'utilitzarà també per a l'emissió del certificat.

MOOC per a desenvolupament professional

En cas que el vostre curs s’oriente al desenvolupament professional, sempre que siga possible és important intentar: Capacitar els participants per a connectar la teoria que aprenguen en el MOOC amb la pràctica professional, mitjançant la definició de metes personals o la personalització dels objectius del curs. Ajudar els participants, durant el curs, a reflexionar sobre els coneixements que adquirisquen i com integrar-los en la pràctica professional. Encoratjar els participants a debatre les idees del curs entre ells i amb els seus companys de treball i xarxes professionals.

Més informació sobre MOOC

Iniciació a l’educació a distància i en línia Anderson, T., & Dron, J. (2012). Tecnología para el aprendizaje a través de tres generaciones de pedagogía a distancia mediada por tecnología. Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia, (6). Retrieved from http://bdistancia.ecoesad.org.mx/contenido/numeros/numero6/visionInter_01.html Hill, P. (2012). Online educational delivery models: A descriptive view. Educause Review, (november/december 2012), 85-97. Retrieved from http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ERM1263.pdf Romiszowski, A. (2013). What’s really new about MOOCS? Educational Technology: The Magazine for Managers of Change in Education, 53,48-51.

Recomanacions sobre el procés de disseny i construcció del curs

Per a dissenyar i construir el curs, us recomanem que seguiu les fases i els passos següents: Reflexioneu sobre els objectius del curs. Què espereu que hagen après els participants al final i com podran demostrar el que han après? Estructureu el curs per temes. Tingueu en compte l’ordre lògic del temes, la dificultat dels continguts i la dedicació horària que suposaran per als participants. Generalment cada tema equival a una setmana del curs.

Difusió del curs

La difusió del curs és una tasca prèvia al seu començament, fonamental per a donar a conèixer el curs i assolir un nombre òptim d’inscripcions. Aconsellem que aquesta difusió es faça com a mínim des d’un mes abans del començament del curs i que continue fins a la fi del termini d’inscripció. El requisit bàsic per a iniciar la difusió del curs és tenir-ne preparada la secció zero amb els seus continguts escaients (vídeo de presentació, guia completa del curs, etc.

Emissió de certificats

Si s’ha optat per oferir un certificat als participants que finalitzen el MOOC, l’equip docent del curs s‘ha de posar en contacte amb el CENT, abans de començar el curs, per a definir els criteris de finalització i habilitar un ítem de certificació dins del curs. Aquest ítem permetrà que els participants que complisquen els criteris es baixen un certificat, que es generarà automàticament en format PDF. És molt important, doncs, que els criteris o condicions per a obtenir el certificat s’hagen establit i s’hagen fet explícits a l’inici del curs.

Les activitats d'aprenentatge

Els mòduls d’activitat de Moodle que recomanem utilitzar, d’acord amb el caràcter en línia i massiu dels MOOC, són els següents: Fòrums de debat Qüestionaris Tallers Fòrums de debat En els MOOC, i en l’educació en línia en general, els fòrums no són només una via de comunicació entre el professorat i l’estudiantat, sinó també un espai de diàleg i una eina d’aprenentatge potent. En els MOOC, de fet, resulten imprescindibles per a crear connexions entre els aprenents, de manera que es recolzen mútuament i es faça possible la construcció col·laborativa de coneixement amb un suport mínim del professorat.

Opcions per a la creació de vídeos

D’acord amb el punt 8 de la convocatòria de l’UJI, disposeu de tres opcions per a la creació de vídeos per als vostres MOOC: Enregistrament de videoclasses en les aules mitjançant la taula multimèdia, amb l’assessorament del Servei d’Informàtica. Enregistrament de videolliçons en el LABCOM (Laboratori de Comunicació Audiovisual), amb el suport del personal del laboratori. Enregistrament de vídeos amb qualsevol altre mitjà al vostre abast. Després de crear els vídeos mitjançant qualsevol d’aquestes opcions, l’equip docent del MOOC ha de penjar-los en YouTube o Vimeo i inserir-los en el curs mitjançant la seua adreça URL.

Propietat intel·lectual i llicències Creative Commons

D’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual i amb els convenis internacionals, l’exercici dels drets d’explotació d’una obra correspon a la persona o persones autores de l’obra, sempre que no hagen cedit aquests drets per escrit, p. ex. en un contracte d’edició (per a la publicació en forma de llibre, o en una revista, etc.). Per tant, en un MOOC es poden utilitzar legalment tots aquells materials creats per l’equip odocent, els drets d’explotació dels quals no s’hagen cedit en exclusiva a tercers (p.