IA

ChatGPT: què és, per a què serveix i quines conseqüències té per a la docència

Índex Què és ChatGPT? Per a què serveix ChatGPT? És fiable ChatGPT? Quines conseqüències té ChatGPT per a la docència? Què puc fer respecte a l’avaluació? Hauria de provar ChatGPT, Copilot, etc.? Més informació sobre ChatGPT, IA i docència Què és ChatGPT? ChatGPT és un chatbot, un sistema informàtic capaç de contestar preguntes mitjançant una interfície de text escrit. Destaca per la seua capacitat per a mantindre converses coherents i donar respostes plausibles que poden parèixer obra d’una persona, pràcticament sobre qualsevol tema i en qualsevol idioma.