IA

ChatGPT: què és, per a què serveix i quines conseqüències té per a la docència

Índex Què és ChatGPT? Per a què serveix la IA generativa? És fiable la IA generativa? Quines conseqüències té la IA generativa per a la docència? Què puc fer respecte a l’avaluació? 1. Evitar els tipus de treballs que pot emular més fàcilment una IA generativa 2. Avaluar el procés, no sols el resultat 3. Incloure components d’autoreflexió en l’avaluació 4. Valorar l’adequació del treball escrit als objectius d’aprenentatge i considerar altres opcions i estratègies d’avaluació 5.