Guies introductòries sobre temes rellevants d'educació i noves tecnologies

Docència i propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual és un conjunt de drets que la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) reconeix a la persona autora de qualsevol obra literària, artística o científica: p. ex. un llibre, un article, un vídeo, una fotografia, un gràfic, o també un mapa o un programa d’ordinador. Per això també es coneix habitualment amb la denominació de drets d’autor/a. Totes les obres, pel fet d’haver estat creades per algú, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, encara que no s’haja indicat així expressament.

Gravació de classes, streaming i videoconferència

En aquesta pàgina us oferim informació sobre diverses tecnologies de vídeo que podeu utilitzar en l’UJI en el context de la docència en línia o semipresencial. Índex Gravació de classes Videoconferència Meet Skype Streaming Emissions en directe de YouTube Integració d’aquestes eines amb l’Aula Virtual Gravacions de classes Meet Esdeveniment en directe de YouTube Gravació de classes Un bon nombre d’aules de l’UJI estan equipades amb videocàmeres que permeten gravar les classes.

Ús de recursos multimèdia en les aules de l'UJI

Totes les aules de l’UJI disposen d’un conjunt d’equipament multimèdia que s’ha anat actualitzant i ampliant des de la seua primera implementació durant el curs 2003-2004. A hores d’ara la dotació estàndard és la següent: Ordinador amb sistemes operatius Windows i Linux. Monitor i/o pantalla tàctil. Sistema de megafonia amb amplificador i micròfon. Videoprojector i pantalla de projecció. Connexions per a ordinador portàtil o altres dispositius: Alimentació elèctrica. VGA/HDMI (connexió de vídeo amb el videoprojector).

Disseny i realització de MOOC en la Universitat Jaume I

Els MOOC (Massive Open Online Courses, cursos en línia oberts i massius) són una modalitat d’educació oberta. El terme MOOC va ser encunyat per Dave Cormier l’any 2008 en ocasió del curs “Connectivism and Connective Knowledge”, dirigit pels professors George Siemens i Stephen Downes, el qual va comptar amb més de 2.200 participants a distància per Internet. A partir de 2012 els MOOC van ser popularitzats per algunes universitats i consorcis dels EUA (MIT, Harvard, Udacity, Coursera).