Google Workspace

Aclariments sobre la gravació de pantalla en proves d’avaluació en línia

Aquests dies ens han arribat algunes consultes referents al punt primer de la resolució de 30 d’abril de la rectora sobre proves d’avaluació en línia de naturalesa excepcional. En els primers paràgrafs d’aqueix primer punt s’estableix el següent: En les proves d’avaluació final diferents a les orals que es facen de forma no presencial i síncrona, el professorat podrà utilitzar la càmera per a monitoritzar la realització de la prova, però no es gravarà la realització de l’examen.

Visualització de participants en mosaic i altres novetats de Google Meet

Aquests dies s’estan començant a desplegar algunes novetats prèviament anunciades per Google: Start or join a Google Meet video meeting directly from Gmail. A partir d'ara podrem iniciar una videoconferència amb Meet, o unir-nos a una, directament des de Gmail. See up to 16 Google Meet participants at once with tiled layout. En videoconferències d'un màxim de setze participants, tindrem l'opció de visualitzar-los tots alhora en una quadrícula (el disseny de la qual s'anirà adaptant en funció del nombre de participants).

Recomanació: compartir vídeos i fitxers grans mitjançant Google Drive

Per tal de garantir el bon funcionament de l’Aula Virtual en aquesta fase de docència en línia, us recomanem que pengeu en Google Drive tots els vídeos i altres tipus de fitxers grans (de més de 50 MB), i que els compartiu en l’Aula Virtual utilitzant l’enllaç que us proporciona Google Drive. Per a fer això, haureu d’activar en Google Drive l’opció de compartir el fitxer mitjançant un enllaç, tal com es mostra en la gravació de pantalla adjunta.

Instruccions d'ús de Google Meet per al professorat

Meet és l’aplicació de videoconferència de Google. Amb el compte d’usuari de professorat de l’UJI, permet realitzar videoconferències amb un màxim de 500 participants, mostrar una presentació, o qualsevol altre contingut del vostre ordinador, i gravar la sessió en vídeo, entre altres funcions que detallem en aquesta pàgina. Podeu iniciar una videoconferència en qualsevol moment en la pàgina de Meet, o programar-la amb Google Calendar. En general —per a classes, tutories, proves en línia, reunions, etc.

Nova edició del taller sobre treball en equip amb les eines de Google (G Suite)

Dates i horari: dimarts 20 i 27 de febrer de 2018, de 16:00 a 20:00. Lloc: FCHS HA0208AI. Professor: Francesc Esteve (Departament d’Educació). Inscripció: inscripcio.uji.es (Centre d’Educació i Noves Tecnologies). Objectiu Aprendre a utilitzar les principals eines de Google per a: Contactar amb els col·legues, planificar reunions i realitzar videoconferències. Crear documents i editar-los col·laborativament. Compartir fluxos i experiències pràctiques de treball en equip amb G Suite entre l’estudiantat i el professorat.

Treball en equip amb les eines de Google (G Suite)

Lloc: FCHS HA0208AI. Dates i horari: dimecres 22 i 29 de novembre i dimarts 5 de desembre de 2017, de 16:00 a 20:00. Inscripció: inscripcio.uji.es (Centre d’Educació i Noves Tecnologies). Objectiu Aprendre a utilitzar les principals eines de Google per a: Contactar amb els col·legues, planificar reunions i realitzar videoconferències. Crear documents i editar-los col·laborativament. Compartir fluxos i experiències pràctiques de treball en equip amb G Suite entre l’estudiantat i el professorat.

Taller Google Apps: ensenyament amb el núvol

Taller teòrico-pràctic, adreçat al professorat de l’UJI, sobre aplicacions educatives de les Google Apps. Consta dels mòduls i de les sessions següents: Mòdul 1: Google Sites Professor: Francesc Esteve. ESTCE TD0204AI dilluns 3 de juny de 2013, 10-14 h. Creació de llocs web amb Google Sites. Planificació d’un lloc web. Edició de pàgines. Permisos d’accés. Mòdul 2: Google Drive Professor: Pablo Felip. ESTCE TD0204AI, dimarts 4 i dimecres 5 de juny de 2013, 10-14 h.

Google Workspace

Google Workspace (anteriorment Google Apps i G Suite) és el conjunt d’aplicacions de Google per a treball en equip que podeu utilitzar amb el compte d’usuari de l’UJI. Inclou les aplicacions següents: GMail Correu electrònic. Calendar Agenda. Drive Treball en equip amb fitxers, documents de text, presentacions, fulls de càlcul, formularis i gràfics. Chat Missatgeria individual i de grup, amb fitxers compartits i gestió de tasques. Meet Videoconferència. Més informació En aquesta llista de reproducció podeu trobar videotutorials sobre les eines de comunicació i treball col·laboratiu de Google Workspace:

Taller Google Apps: ensenyament amb el núvol

Taller teòrico-pràctic, adreçat al professorat de l’UJI, sobre aplicacions educatives de les Google Apps. Consta dels mòduls i de les sessions següents: Mòdul 1: Google Sites Professor: Francesc Esteve. ESTCE TD0106AI dilluns 14 de gener de 2013, 15-19 h. Creació de llocs web amb Google Sites. Planificació d’un lloc web. Edició de pàgines. Permisos d’accés. Mòdul 2: Google+ Professors: Toni Bellver. ESTCE TD0106AI, dimarts 15 de gener de 2013, 16-18 h.

Taller Google Apps

Taller teòrico-pràctic, adreçat al professorat de l’UJI, sobre aplicacions educatives de les Google Apps. Consta dels mòduls següents i de les sessions següents: Mòdul 1: Google Docs Professor: Pablo Felip. ESTCE TD0208AI, dilluns 25 i dimarts 26 de juny de 2012, 10-14 h. Col·laboració sobre documents amb Google Docs. Crear, editar i compartir documents de text, fulls de càlcul, formularis i presentacions multimèdia. Mòdul 2: Google Sites Professor: Francesc Esteve.