Espais d'aprenentatge

Noves taules multimèdia

El vicerectorat ens informa que aquest curs s’ha renovat l’equipament de les taules multimèdia a les aules de l’UJI: S'han actualitzat els ordinadors de les taules. S'han instal·lat pantalles tàctils que es poden utilitzar com a pissarres electròniques. S’han dotat les aules d’un micròfon sense fil. Es pot enregistrar l'eixida de vídeo de l'ordinador, l'àudio de l'ordinador i també l'àudio de l'aula mitjançant el micròfon. A més a més, un 30% de les aules compten amb una càmera al sostre que permet enregistrar també la classe en vídeo.

Totes les aules de l'UJI disposaran d'equipament multimèdia

L’UJI informa que dotarà totes les aules amb equipament audiovisual i multimèdia: L’UJI destinarà 901.318 euros a dotar totes les aules amb equipament audiovisual i multimèdia El Consell de Govern Provisional ha aprovat una modificació pressupostària per import de 901.318 euros (més de 150 milions de pessetes) per tal d’equipar totes les aules de la Universitat Jaume I amb equipament audiovisual i multimèdia. Amb aquesta modificació pressupostària, totes les aules disposaran d’un canó de llum, ordinador i reproductor de DVD, amb la finalitat de millorar la metodologia docent.

L'UJI augmentarà el nombre d'aules multimèdia el pròxim curs

La Universitat Jaume I adquirirà aquest estiu, mitjançant concurs públic, trenta-un videoprojectors que es destinaran majoritàriament a les aules de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i del nou edifici de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Aquests nous equips, sumats als ja existents, permetran dotar de capacitats audiovisuals bàsiques un mínim de vuit aules en cada un dels centres docents de l’UJI.

Campus Digital

El CENT es planteja com a objectiu la construcció d’un Campus Digital en la Universitat Jaume I, és a dir, aconseguir una perfecta integració de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d’ensenyament/aprenentatge que s’escauen al si de la Universitat. Això inclou tant l’ús d’elements audiovisuals a l’aula com la realització d’activitats docents a través d’Internet. La visió que dóna sentit a aquesta tasca es pot resumir en una frase: «Educació per a totes i per a tots en qualsevol moment i en qualsevol lloc».

Demostració d'ús d'una pissarra intel·ligent

CENT, Sala Multimèdia 16 gener 2002 16:30:00 h El CENT convida el professorat de l’UJI a participar en una sessió de demostració d’una pissarra intel·ligent SMART Board, incorporada recentment a la seua Sala Multimèdia. Aquest dispositiu combina les funcionalitats d’una pissarra tradicional, una pantalla de projecció i una pantalla tàctil. En combinació amb un ordinador i un videoprojector permet: Presentar continguts digitals emmagatzemats en l’ordinador o accessibles per Internet

Ampliació d'aules multimèdia

El CENT es complau a constatar que una bona part de les seues recomanacions pel que fa a dotació de capacitats multimèdia a les aules de l’UJI ha estat assumida per l’Equip de Govern, tal com es desprén de l’anunci sobre instal·lació de videoprojectors adreçat recentment a la comunitat universitària pel Vicerector d’Infraestructura i Serveis i el Servei d’Informàtica. El projecte Aules Multimèdia, coordinat pel CENT per encàrrec de l’Equip Govern, es va encetar durant el passat curs 2000/2001 amb la instal·lació d’equipament en dues aules a cada un dels centres docents de l’UJI.

Dotació de capacitats multimèdia a les aules de l'UJI

El CENT, en col·laboració amb altres unitats i els òrgans de govern universitaris, ha coordinat un projecte d’integració a les aules de l’UJI d’un conjunt de capacitats multimèdia bàsiques. És a dir, la capacitat de presentar continguts audiovisuals des de fonts diverses: cintes de vídeo analògiques, arxius emmagatzemats en un ordinador o accessibles per la xarxa, etc. En febrer de 2001 es va instal·lar l’equipament necessari en dues aules («Aules Multimèdia») a cada una de les Facultats i a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Recomanacions sobre aules multimèdia

Sobre la base de l’experiència adquirida amb les Aules Multimèdia de les dues Facultats i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, el CENT ha plantejat una sèrie de recomanacions en la línia de generalitzar aquest tipus d’instal·lacions i garantir i millorar el seu aprofitament docent. Les sis Aules Multimèdia actuals es van instal·lar en febrer de 2001 i s’han estat utilitzant durant el segon semestre del curs. Projecte Aules Multimèdia

Instal·lació d'Aules Multimèdia als centres docents de l'UJI

Durant el període d’exàmens s’ha procedit a la integració d’un conjunt de facilitats multimèdia bàsiques en dues aules de cada centre docent de l’UJI: Facultat de Ciències Humanes i Socials, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Aquesta iniciativa ha estat impulsada i coordinada pel CENT, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat i el Vicerectorat de Gestió Econòmica i Infraestructures.