Espais d'aprenentatge

Consells per a la docència híbrida a les aules de l'UJI

Les classes del curs 2020-21 que es desenvolupen presencialment tindran restriccions al contacte humà degudes a la pandèmia de la COVID-19. L’UJI, per motius de seguretat i seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, ha decidit reduir la capacitat de les aules i equipar-les totes amb càmeres, de manera que les classes es puguen gravar i emetre per videoconferència en temps real amb Google Meet. En aquest document es recullen una sèrie de consells bàsics per a donar classe en aquest nou escenari híbrid en què una part de l’estudiantat pot estar a l’aula i una altra part a casa seguint la classe en directe (o visualitzar-la uns i altres en diferit més tard).

Projecte pilot de projecció sense fils en les aules de l'UJI

Aquest projecte va finalitzar en setembre de 2022. En aquest moment és possible projectar continguts des de dispositius mòbils en qualsevol aula obrint una sessió de videoconferència. Més informació: Com puc projectar la pantalla d'un telèfon mòbil o d'una tauleta tàctil? L’objectiu d’aquest projecte és integrar en la infraestructura de les aules de l’UJI un mecanisme per a la projecció sense fils des de dispositius mòbils d’ús corrent. S’espera que la projecció des dels dispositius de l’estudiantat facilite metodologies d’aprenentatge actiu i participatiu.

Recomanacions sobre funcionalitats multimèdia en els espais docents

En juny de 2016, el CENT va fer arribar una sèrie de consideracions sobre funcionalitats multimèdia en els espais docents de l’UJI a les altres unitats implicades i al Consell de Direcció. Punts de partida Els punts de partida d’aquell document eren els següents: La consulta en línia sobre ús i funcions de les taules multimèdia adreçada al professorat de l’UJI en març de 2015. Les reunions amb els diferents deganats i la direcció de l’ESTCE per a contrastar les necessitats i les particularitats de cada centre.

Com puc projectar en una aula amb un ordinador portàtil?

Les taules multimèdia de les aules de l’UJI estan preparades per a facilitar la projecció des d’un ordinador portàtil amb un cable HDMI o VGA. Primer heu d’engegar l’ordinador de la taula, per tal que s’activen el videoprojector i la resta d’elements audiovisuals. Si el sistema no detecta automàticament la connexió del portàtil, haureu de seleccionar la connexió HDMI o VGA mitjançant l’aplicació de control. En aquest moment no és possible reproduir àudio des d’un ordinador portàtil a través de la megafonia de l'aula.

Aplicació de control dels dispositius de l’aula

En l’escriptori de Windows de l’ordinador de la taula trobareu una aplicació de control dels dispositius de l’aula. Té les funcions següents: Apagar el videoprojector (que s'engega automàticament en iniciar l'ordinador), o engegar-lo si l'havíeu apagat prèviament. Seleccionar una entrada de vídeo auxiliar per projectar des d'una font externa. Iniciar i aturar la gravació de la classe. Seleccionar què voleu gravar: la pantalla de l'ordinador, la vostra imatge o totes dues alhora.

Aules amb connexió HDMI

Relació d’aules amb connexió HDMI en la taula multimèdia per a ordinadors portàtils i altres dispositius. Per a més informació, vegeu Com puc projectar en una aula amb un ordinador portàtil? Facultat de Ciències Humanes i Socials HC1143AA HC1145AA HC2123AA Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals TD1007AA TD1022AA TD1021AA TD1019AA Facultat de Ciències de la Salut Totes les aules de la FCS tenen connexió HDMI en la taula multimèdia.

Ús de recursos multimèdia en les aules de l'UJI

En aquest vídeo us mostrem en un minut com posar en marxa l’equipament d’una aula. Totes les aules de l’UJI disposen d’un conjunt d’equipament multimèdia que s’ha anat actualitzant i ampliant des de la seua primera implementació durant el curs 2003-2004. A hores d’ara la dotació estàndard és la següent: Ordinador amb sistemes operatius Windows i Linux. Monitor i/o pantalla tàctil. Sistema de megafonia amb amplificador i micròfon.

Recursos multimèdia en aules i altres espais docents de l'UJI. Estudi preliminar de necessitats.

Aquest estudi de necessitats sobre recursos multimèdia en aules i altres espais docents de l’UJI s’ha realitzat a petició del Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies, atesa la funció del CENT com a unitat encarregada de promoure la innovació i la millora dels processos d’ensenyament/aprenentatge mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació. La petició del vicerectorat, formulada el 2 de febrer passat, confluïa amb un projecte, dirigit pel professor Sergio Barrachina, el qual se centra a millorar el funcionament de l’ordinador de les taules multimèdia instal·lades en les aules de l’UJI.