Docència en línia

Inici del curs sobre disseny, realització i revisió de cursos en línia

Avui comencem un curs de formació sobre disseny de cursos en línia. Es desenvoluparà totalment en línia, en l’Aula Virtual de l’UJI, i aplegarà més de dos-cents setanta participants. És un altre dels cursos inclosos en el Pla de Formació Docent del Professorat, en coordinació amb el Pla UJI Digital, per tal de donar resposta a la situació generada per l’emergència sanitària de la COVID-19. Aquest curs es basa en la Guia per al disseny de cursos en línia que vam començar a preparar fa mesos i vam publicar el 12 de març passat.

Guia de disseny de qüestionaris per a la realització d’exàmens en línia

En cas que necessiteu realitzar algun examen en línia mitjançant l’eina de qüestionaris de l’Aula Virtual, us proposem l’ús d’aquesta guia, on trobareu una sèrie de recomanacions organitzades en quatre seccions: Recomanacions pedagògiques per a configurar un qüestionari com a prova d’avaluació i per a crear i redactar les preguntes. El disseny de l’examen pas a pas: configuració, creació de preguntes fixes i aleatòries, edició i previsualització del qüestionari. Després del disseny de l’examen: revisió de qualificacions, estadístiques, etc.

Regles per a la comunicació en els fòrums

[Español] En la comunicació en línia, l’etiqueta (en anglès netiquette, contracció de network etiquette: «bones maneres a la xarxa») és un conjunt de regles que haurien de seguir els usuaris i usuàries per facilitar la comprensió del que escriuen i la circulació de la informació. Et proposem la llista de recomanacions següent, pensada especialment per als fòrums de l’Aula Virtual (però aplicable també, amb les adaptacions necessàries, al correu electrònic, a les aplicacions de missatgeria o a les xarxes socials):

Aclariments sobre la gravació de pantalla en proves d’avaluació en línia

Aquests dies ens han arribat algunes consultes referents al punt primer de la resolució de 30 d’abril de la rectora sobre proves d’avaluació en línia de naturalesa excepcional. En els primers paràgrafs d’aqueix primer punt s’estableix el següent: En les proves d’avaluació final diferents a les orals que es facen de forma no presencial i síncrona, el professorat podrà utilitzar la càmera per a monitoritzar la realització de la prova, però no es gravarà la realització de l’examen.

Visualització de participants en mosaic i altres novetats de Google Meet

Aquests dies s’estan començant a desplegar algunes novetats prèviament anunciades per Google: Start or join a Google Meet video meeting directly from Gmail. A partir d'ara podrem iniciar una videoconferència amb Meet, o unir-nos a una, directament des de Gmail. See up to 16 Google Meet participants at once with tiled layout. En videoconferències d'un màxim de setze participants, tindrem l'opció de visualitzar-los tots alhora en una quadrícula (el disseny de la qual s'anirà adaptant en funció del nombre de participants).

Ús d’aplicacions no oficials i protecció de dades personals

És possible que per a la realització de la docència en línia, o per a més tasques, us hàgeu plantejat utilitzar aplicacions no recomanades oficialment per l’UJI, com ara Zoom o altres. Els motius poden ser diversos. Potser heu descobert que s’utilitzen en altres universitats, considereu que ofereixen funcionalitats que no heu trobat en les eines oficials o, simplement, us hi trobeu més còmodes. En aquest sentit, hem de remarcar que qualsevol aplicació no oficial pot suposar un problema per a la protecció de les dades personals dels usuaris, ja que no s’ha sotmès a la necessària avaluació d’impacte.

Aplicacions de pissarra digital

Tant en la docència presencial a l’aula com durant la realització de videoconferències, o quan graveu materials en vídeo, poden resultar convenients les funcionalitats que aporta una aplicació de pissarra digital: escriure a mà, traçar esquemes, anotar una imatge o PDF, etc. Aquestes aplicacions resulten més còmodes i efectives quan s’utilitzen amb una pantalla tàctil o una tauleta gràfica. Us proposem tres opcions diferents: Pissarra en l'ordinador i a l'aula: OpenBoard Pissarra en línia compartida: Google Jamboard Utilitzar una tauleta tàctil com a dispositiu auxiliar en una videoconferència

Recomanacions del Consell de Direcció per a la preparació de proves d’avaluació en línia

En aquests moments, com és lògic, la manera de realitzar les proves d’avaluació és una de les majors preocupacions del professorat. Per això us volem recordar les recomanacions que el Consell de Direcció ha fet arribar als centres, en les quals es defineixen diferents escenaris i es proporcionen instruccions per a l’ús de les eines disponibles. Podeu consultar-les en l’enllaç següent: Recomanacions per a la preparació de proves d’avaluació en línea

Vídeos enganyosos sobre avaluació i qüestionaris

Aquests dies s’estan difonent per les xarxes alguns vídeos que se suposa que mostren com obtenir de manera fraudulenta les respostes correctes d’un qüestionari en línia, simplement examinant el codi HTML de la pàgina del qüestionari. Us volíem aclarir que l’aplicació que es veu en aquests vídeos no és Moodle i que el procediment que expliquen no funciona amb Moodle. Per més que s’inspeccione el codi HTML d’un qüestionari de Moodle no es poden trobar mai les respostes correctes, perquè Moodle no inclou aquesta informació en el codi de la pàgina.