competència digital

Informe Crue/JRC sobre la competència digital del professorat universitari

La CRUE i el Joint Research Centre de la Comissió Europea han presentat l’informe Competencias digitales del profesorado universitario en España. Aquest document utilitza els marcs europeus DigCompEdu i OpenEdu i es basa en una enquesta realitzada a una mostra de més cinc mil professors i professores de cinquanta universitats espanyoles. Les conclusions principals de l’enquesta són les següents: En conjunt, el professorat considera que té un nivell mitjà de competència digital.

Projecte ProDigital

ProDigital és un projecte interuniversitari coordinat per l’UJI dins del programa UniDigital del Ministeri d’Universitats, impulsat per fons europeus NextGenerationEU. L’objectiu final del projecte ProDigital és millorar la competència digital de la comunitat universitària (PDI, PTGAS i estudiantat) mitjançant els objectius intermedis següents: Crear un ampli repertori de recursos formatius oberts sobre competència digital. Desenvolupar una plataforma en línia que facilite l’autoavaluació de la competència digital de l’usuari i li oferisca els recursos formatius escaients per a millorar-la.

DigComp 2.2

El Joint Research Centre de la Comissió Europea ha presentat recentment la nova versió 2.2 de DigComp, el marc de competència digital per a la ciutadania de la Unió Europea. DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes Els marcs DigComp (competència digital ciutadana), DigCompEdu (competència digital del professorat) i DigCompOrg (competència digital de les organitzacions educatives) estan en la base del pla UJI Digital de la Universitat Jaume I.