Aula Virtual

Què és i com començar a utilitzar l'Aula Virtual de l'UJI

Índex Què és i per a què serveix l’Aula Virtual de l’UJI. Què és Moodle Com és un curs de l’Aula Virtual Quins continguts pot tenir un curs Materials d’estudi per a l’alumnat Fòrum d’anuncis per a enviar informacions d’interés sobre l’assignatura Tutories electròniques Una gran varietat de recursos i activitats d’aprenentatge Com crear un curs en l’Aula Virtual i que l’estudiantat hi puga accedir Ajuda i resolució de problemes Què és i per a què serveix l’Aula Virtual de l’UJI.

Gravació de classes, streaming i videoconferència

En aquesta pàgina us oferim informació sobre diverses tecnologies de vídeo que podeu utilitzar en l’UJI en el context de la docència en línia o semipresencial. Índex Gravació de classes Videoconferència Meet Skype Streaming Emissions en directe de YouTube Integració d’aquestes eines amb l’Aula Virtual Gravacions de classes Meet Esdeveniment en directe de YouTube Gravació de classes Un bon nombre d’aules de l’UJI estan equipades amb videocàmeres que permeten gravar les classes.

Vídeos per a la docència: recomanacions

Les recomanacions següents, basades en estudis empírics, són de caràcter general i és important tenir-les en compte sempre que vulgueu utilitzar vídeos en la docència, tant si són gravacions de classes o conferències com de qualsevol altra mena: p. ex. la gravació d’una pràctica, gravacions que us feu vosaltres mateixos amb una webcam, entrevistes a terceres persones, etc. Els vídeos més curts resulten molt més efectius. S'ha comprovat que l'atenció cau bruscament després de sis minuts.

Informació sobre novetats de l'Aula Virtual curs 2016-2017

Dimarts pròxim, 13 de setembre, el CENT realitzarà una sessió informativa a fi d’explicar les novetats derivades de l’actualització del programari de l’Aula Virtual a la versió de Moodle 3.1. Podeu assistir a aquesta sessió sense inscripció prèvia. Trobareu la documentació completa en el Curs de Suport de l’Aula Virtual: Novetats Aula Virtual setembre 2016.

Com utilitzar l'Aula Virtual amb dispositius mòbils

L’Aula Virtual es pot utilitzar amb telèfons intel·ligents i amb altres dispositius mòbils com ara tauletes. Només cal entrar amb el navegador web en la mateixa adreça aulavirtual.uji.es que faríeu servir amb un ordinador. El disseny de les pàgines web de l’Aula Virtual s’adapta automàticament a qualsevol mida de pantalla, de manera que totes les funcions estiguen disponibles en tots els dispositius. Algunes operacions, tanmateix, poden resultar més incòmodes en pantalles de dimensions reduïdes.

Conferència i curs sobre propietat intel·lectual i coneixement obert

La Biblioteca de l’UJI, amb la col·laboració del CENT, ha organitzat les activitats següents per tal d’oferir informació i formació al professorat en les qüestions relatives a l’aplicació de la Llei de Propietat intel·lectual en la docència i a la creació i ús de materials d’accés obert: La gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmic. Conferència-col·loqui amb Ignasi Labastida, responsable de la Unitat de Recerca i de l'Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI de la Universitat de Barcelona i representant de les Llicències Creative Commons a Espanya.

Videoconferència, streaming i gravació de classes: eines per a estudis a distància en l’UJI

Lloc: ESTCE TD1105AA. Data: dijous 21 de gener de 2016, de 12 a 13:30 h. Taller del CENT sobre un conjunt de tecnologies multimèdia que podem utilitzar en l’UJI per a donar suport a estudis a distància i semipresencials: videoconferència, emissió en directe (streaming) i gravació de classes. Els casos d’ús més habituals d’aquest tipus de tecnologies en l’educació superior podrien ser els següents: Emissió en directe de classes (o conferències, etc.