Aula Virtual

Recomanació: compartir vídeos i fitxers grans mitjançant Google Drive

Per tal de garantir el bon funcionament de l’Aula Virtual en aquesta fase de docència en línia, us recomanem que pengeu en Google Drive tots els vídeos i altres tipus de fitxers grans (de més de 50 MB), i que els compartiu en l’Aula Virtual utilitzant l’enllaç que us proporciona Google Drive. Per a fer això, haureu d’activar en Google Drive l’opció de compartir el fitxer mitjançant un enllaç, tal com es mostra en la gravació de pantalla adjunta.

Suport Aula Virtual

Si necessiteu suport pel que fa a l’ús de l’Aula Virtual, us recomanem que consulteu les ajudes i la documentació disponibles en el Curs de suport al professorat i que plantegeu els vostres dubtes en el Fòrum de suport — docència en línia, on seran atesos pel personal del CENT i pel professorat usuari de l’Aula Virtual. També podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic.

Com seguirem els estudis durant el període de docència en línia

[Español] [English] L’UJI és una organització que aprèn. I ara hem d’aprendre totes i tots —professorat, estudiantat i personal— a funcionar ràpidament com una universitat en línia. Això vol dir que els primers dies pot haver-hi alguns desajustos o errades. Entre totes i tots els corregirem. En aquest breu document informem a l’estudiantat sobre els procediments i les eines que s’utilitzaran aquestes setmanes per a seguir amb l’activitat docent.

Guia per al disseny, la realització i la revisió de cursos en línia

Aquesta guia té per objectiu servir d’ajuda al professorat de l’UJI que vol utilitzar l’Aula Virtual per a la seua docència a distància o semipresencial, o com a complement de la docència presencial, tant si encara no ha dissenyat el curs com si ja utilitza l’Aula Virtual i vol considerar opcions de millora. Està disponible, en format PDF, en català, castellà i anglès: Guia per al disseny de cursos en línia PDF 300 KB Guía para el diseño de cursos en línea PDF 300 KB Guidelines for designing online courses PDF 300 KB La guia consta d’un total de cinquanta criteris, agrupats en quatre àrees principals, que comprenen els aspectes bàsics del disseny d’un curs en línia.

Guia d’iniciació a la docència en línia i semipresencial

L’Aula Virtual de l’UJI, junt amb les aplicacions de Google, o G Suite for Education, permet donar suport en línia a la vostra docència presencial, així com, si escau, desenvolupar la docència de forma semipresencial o totalment en línia. Durant la pandèmia de COVID-19 no podem assegurar que totes les classes es realitzaran de forma presencial, o que tot l’estudiantat podrà seguir-les presencialment. Per tant, cal preparar les assignatures de manera que qualsevol part o fase dels processos d’ensenyament-aprenentatge es puga desenvolupar en línia quan siga necessari.

Guia breu per a la creació de materials docents accessibles

La finalitat d’aquesta guia és proporcionar pautes senzilles per a augmentar l’accessibilitat dels materials docents creats pel professorat, així com informar d’algunes eines bàsiques que poden resultar útils en aquest respecte. Més enllà de l’obligació legal que es deriva de la LOE (articles 1 i 111 bis), la LOU (disposició addicional 24a), el Reial Decret 1112/2018 (accesibilitat de webs i aplicacions mòbils del sector públic) i els Estatuts de l’UJI (article 116), el motiu més convincent per a tenir sempre en compte les normes i criteris d’accessibilitat és que d’aquesta manera facilitem l’educació —i millorem la vida— de les persones amb molt poc d’esforç, simplement fent la nostra feina amb una mica més de cura.

Informació sobre novetats de l'Aula Virtual curs 2017-2018

L’Aula Virtual de la Universitat Jaume I ha estat actualitzada aquest estiu amb la nova versió de Moodle 3.3. Els dos canvis més destacats que hi trobareu són el tauler d’informació personalitzada (la llista dels vostres cursos i les activitats pendents de revisar) i la nova interfície d’usuari, que deixa més espai per als continguts. Podeu consultar més detalls sobre els canvis en el Curs de Suport de l’Aula Virtual: