accessibilitat

Google Meet: subtítols automàtics en castellà

Google ha anunciat que a partir d’ara els subtítols automàtics de Meet seran compatibles amb quatre nous idiomes: castellà, portuguès, francès i alemany. Fins ara només funcionaven en anglès. Els subtítols automàtics són molt importants per a millorar l’accessibilitat de les videoconferències. Com sabeu, les característiques noves de les aplicacions de Google poden tardar unes setmanes a activar-se per a tots els usuaris. Google Workspace Updates: Additional language support for live captions in Google Meet

Guia de disseny de qüestionaris per a la realització d’exàmens en línia

En cas que necessiteu realitzar algun examen en línia mitjançant l’eina de qüestionaris de l’Aula Virtual, us proposem l’ús d’aquesta guia, on trobareu una sèrie de recomanacions organitzades en quatre seccions: Recomanacions pedagògiques per a configurar un qüestionari com a prova d’avaluació i per a crear i redactar les preguntes. El disseny de l’examen pas a pas: configuració, creació de preguntes fixes i aleatòries, edició i previsualització del qüestionari. Després del disseny de l’examen: revisió de qualificacions, estadístiques, etc.

Guia per al disseny, la realització i la revisió de cursos en línia

Aquesta guia té per objectiu servir d’ajuda al professorat de l’UJI que vol utilitzar l’Aula Virtual per a la seua docència a distància o semipresencial, o com a complement de la docència presencial, tant si encara no ha dissenyat el curs com si ja utilitza l’Aula Virtual i vol considerar opcions de millora. Està disponible, en format PDF, en català, castellà i anglès: Guia per al disseny de cursos en línia PDF 300 KB Guía para el diseño de cursos en línea PDF 300 KB Guidelines for designing online courses PDF 300 KB La guia consta d’un total de cinquanta criteris, agrupats en quatre àrees principals, que comprenen els aspectes bàsics del disseny d’un curs en línia.

Guia breu per a la creació de materials docents accessibles

La finalitat d’aquesta guia és proporcionar pautes senzilles per a augmentar l’accessibilitat dels materials docents creats pel professorat, així com informar d’algunes eines bàsiques que poden resultar útils en aquest respecte. Més enllà de l’obligació legal que es deriva de la LOE (articles 1 i 111 bis), la LOSU (article 33.q), el Reial Decret 1112/2018 (accesibilitat de webs i aplicacions mòbils del sector públic) i els Estatuts de l’UJI (articles 5 i 117), el motiu més convincent per a tenir sempre en compte les normes i criteris d’accessibilitat és que d’aquesta manera facilitem l’educació —i millorem la vida— de totes les persones amb molt poc d’esforç, simplement fent la nostra feina amb una mica més de cura.

Seminari d’introducció a la creació de materials docents accessibles

Data i horari: dimecres 20 de juny de 2018, 12:00–13:30. Lloc: Sala multimèdia del CENT (CD1025AA). Ponents: Olga Carbó Badal (Unitat de Diversitat i Discapacitat de l’USE) i Carles Bellver Torlà (CENT). Inscripció: tancada. Objectius Compartir experiències i prendre consciència sobre la problemàtica de l’accessibilitat en els materials digitals docents. Conèixer els principis bàsics d’accessibilitat dels materials digitals. Aprendre a utilitzar les eines i els recursos bàsics per a millorar l’accessibilitat dels materials digitals.