Seminari Transmèdia i Educació

Data i horari: divendres 21 de juny de 2019, 09:30–11:00.
Lloc: Sala multimèdia del CENT (CD1025AA).
Ponent: Juan González Martínez (Universitat de Girona).
Inscripció: inscripcio.uji.es

En el context de la convergència mediàtica i la cultura participativa, els joves estan desenvolupant noves habilitats transmèdia que els ajuden a aprendre d’una manera molt diferent, especialment en els contextos informals. Segueixen el flux a través de diferents mitjans, esdevenen productors de contingut i remesclen productes antics per crear-ne de nous; en l’àmbit informal així és com (pareix que) aprenen. En canvi, el sistema educatiu, com a institució formal, potser és incapaç d’aprofitar aquests nous patrons, tot i els esforços que ja s’estan donant per aprofitar el potencial d’aquestes pràctiques (sobretot, de l’storytelling).

En aquest context, el seminari Transmèdia i educació proposa una primera reflexió sobre com s’aborden els conceptes de transmèdia i alfabetització transmèdia en l’àmbit educatiu, i sobre quins són els reptes de recerca que s’haurien d’abordar en el futur immediat al respecte. Què és el transmèdia? Què s’ha d’entendre per alfabetització transmèdia? Quina és la bretxa real entre els processos de creació de coneixements i habilitats en els nous mitjans i dels mestres dels seus docents? I, el que és més important, quins ponts es poden trobar entre aquestes dues poblacions per establir una nova forma d’aprendre (i ensenyar)?

Juan González Martínez és professor agregat Serra Húnter de la Universitat de Girona, coordinador del grau de Mestre/a en Educació Primària de la UdG i membre del grup de recerca UdiGitalEdu i del Grup d’Innovació Docent Transmèdia i Educació de la mateixa universitat. És Doctor en Tecnologia Educativa per la Universitat Rovira i Virgili, en un dels grups de recerca de la qual, ARGET, va començar la seva carrera universitària lligada a l’àmbit de la tecnologia educativa.