Seminari Open Badges

Ponent: Carles Bellver.
Data: divendres 4 de maig de 2012, de 12 a 13:30 h.
Lloc: CENT (Edifici d’Investigació 2 de l’UJI).

‘Badges’, en anglès, són els distintius utilitzats per a indicar autoritat o mèrit, afiliació a una organització, adhesió a una campanya, etc. En el web, p. ex. en les xarxes socials, s’utilitzen també per a representar l’assoliment d’objectius. El projecte Open Badges de la Fundació Mozilla es proposa crear una infraestructura tècnica que permeta utilitzar aquest tipus de distintius digitals com a sistema alternatiu d’acreditació, tot pensant en el reconeixement de l’aprenentatge que té lloc en nous contextos més enllà de les classes presencials, inclosos cursos en línia, experiència laboral, etc.

En aquest seminari examinarem els objectius i les característiques tècniques de l’Open Badges Infrastructure i parlarem també sobre l’anunci recent d’un projecte d’implementació d’aquesta tecnologia en Moodle i Mahara.

Els seminaris de tecnologia educativa del CENT no són cursets bàsics d’iniciació, sinó que suposen una certa base de coneixements i habilitats tecnològics. Estan oberts a la participació de la comunitat universitària. No es requereix cap mena d’inscripció prèvia, però per motius d’organització i d’espai us agrairem que ens comuniqueu per correu electrònic a la bústia cent@uji.es la vostra intenció d’assistir-hi.

Conclusions del seminari

 • Open Badges és un projecte de la Fundació Mozilla finançat per la MacArthur Foundation.
 • L'objectiu del projecte Open Badges és crear una infraestructura oberta de microacreditacions (Open Badges Infrastructure, OBI).
  • 'Microacreditacions' vol dir que aquesta infraestructura ha de servir per a acreditar coneixements, habilitats o competències individuals, discrets.
 • En quin context cal emmarcar aquesta iniciativa?
  • Necessitat d'un aprenentatge/formació continuats al llarg de la vida, també després de l'educació reglada i fora de les aules (aprenentatge autònom, experiència laboral i formació en l'empresa, etc.).
  • Possibilitat real -efectiva- d’un aprenentatge d'aquest tipus, gràcies sobretot a les eines i els recursos d’Internet: elearning, OER, MOOC, etc.
  • Importància -crucial- de l'avaluació i l'acreditació de l'aprenentatge no reglat: a fi que aquest aprenentatge "compte" en el món real (sistema educatiu, mercat laboral).
 • OBI és una infraestructura tècnica d’acreditacions. No diu res sobre l'avaluació: suposa l’avaluació, però no condiciona unes metodologies o uns processos d’avaluació determinats.
 • OBI contribueix a separar dues funcions que estaven unides en l’educació: l’ensenyament i l’avaluació.
  • Quines conseqüències té això per a les universitats?
   • Hi haurà competència per a assumir i controlar les funcions d’avaluació.
   • Les universitats avaluen coneixements i competències constantment. Seria factible complementar les certificacions i títols actuals amb microcertificacions de coneixements i competències adquirits i avaluats durant els estudis de grau i postgrau.

Més informació sobre Open Badges

http://www.openbadges.org
http://wiki.mozilla.org/Badges

Mozilla Launches Open Badges Project | The Mozilla Blog
http://blog.mozilla.org/blog/2011/09/15/openbadges

Open Badges and Moodle
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=197834

A Future Full of Badges - Commentary - The Chronicle of Higher Education
http://chronicle.com/article/A-Future-Full-of-Badges/131455

David Wiley: Openness and the Future of Assessment
http://opencontent.org/blog/archives/2237