Seminari d’introducció a la creació de materials docents accessibles

Aquesta informació podria no estar actualitzada.

Data i horari: dimecres 20 de juny de 2018, 12:00–13:30.
Lloc: Sala multimèdia del CENT (CD1025AA).
Ponents: Olga Carbó Badal (Unitat de Diversitat i Discapacitat de l’USE) i Carles Bellver Torlà (CENT).
Inscripció: tancada.

Objectius

 • Compartir experiències i prendre consciència sobre la problemàtica de l’accessibilitat en els materials digitals docents.
 • Conèixer els principis bàsics d’accessibilitat dels materials digitals.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els recursos bàsics per a millorar l’accessibilitat dels materials digitals.

Justificació

 • La legislació espanyola i europea reconeix i protegeix el dret de les persones amb discapacitat a l’accés a la informació en mitjans digitals.
 • Els estatuts de l’UJI, en l’article 116, estableixen la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i l’accessibilitat universal en l’exercici dels drets acadèmics de l’estudiantat, així com l’obligació de l’UJI de facilitar les condicions d’estudi adequades.

Programa

 • El Pla d’Atenció a la Diversitat de l’UJI.
 • Els conceptes i els principis bàsics de l’accessibilitat en els mitjans digitals.
 • Estàndards d’accessibilitat web.
 • Creació de materials digitals accessibles. Eines i criteris bàsics.
  • L’editor de continguts de l’Aula Virtual.
  • Documents de text (processadors de textos: Word, LibreOffice Writer).
   • Documents PDF accessibles.
  • Presentacions multimèdia (PowerPoint, LibreOffice Impress).
  • Vídeos: subtítols, transcripció i audiodescripció.

Materials de suport