Instruccions d'ús de Google Meet per a l'estudiantat

[Español]

Meet és l’aplicació de videoconferència de Google. Amb el compte d’usuari de l’UJI, permet realitzar videoconferències amb un màxim de 100 participants i mostrar una presentació o qualsevol altre contingut del vostre ordinador, entre altres funcions que detallem en aquesta pàgina.

Podeu iniciar una videoconferència en qualsevol moment en la pàgina de Meet, o programar-la amb Google Calendar. En general, es recomana programar la videoconferència amb Calendar.

La persona que inicia la videoconferència, o la programa mitjançant Calendar, assumeix el rol d’organitzador/a de la videoconferència. Com podeu veure en els diferents apartats d’aquestes instruccions, només l’organitzador/a té accés a algunes de les funcions o controls.

Requisits per a utilitzar Google Meet (sistemes operatius, navegadors, càmera i micròfon, etc.).
Recomanem utilitzar Meet amb Chrome, el navegador web de Google, encara que Firefox, Edge i Safari també hi són compatibles. En tot cas, és important que mantingueu actualitzats el navegador i el sistema operatiu.
Recordeu que cal utilitzar Meet amb el compte d’usuari de l’UJI. Els usuaris que utilitzen un compte d'una altra organització, o un compte personal de Gmail, no podran entrar directament en una videoconferència de Meet de l’UJI, i l’organitzador/a de la videoconferència —generalment el professorat— els haurà d’autoritzar un a un cada vegada. A més a més, podrien no tindre accés a algunes de les funcions descrites en aquesta pàgina, vinculades a la llicència de Google Workspace contractada per l’UJI.
Índex

Funcions principals durant la videoconferència

inici

Visualització dels participants

En el menú Més (els tres punts verticals en la part inferior de la finestra), trobareu les opcions per a canviar el disseny de pantalla i veure de diferents maneres les persones que participen en la reunió. Per a visualitzar tots els participants al mateix temps heu de triar l’opció Mosaic. Aquesta modalitat permet visualitzar un màxim de quaranta-nou participants simultàniament (per defecte està configurat en setze). Si hi ha més participants, veureu els últims que han entrat o han intervingut.

inici

Opcions de configuració

En la secció de configuració, accessible des del menú Més en la part inferior de la finestra, podeu accedir a diverses opcions d’àudio, vídeo i altres que expliquem a continuació.

Micròfon i altres opcions d’àudio

En l’apartat d’opcions d’àudio podeu seleccionar, si cal, quin micròfon voleu utilitzar. També podeu activar la reducció de soroll, mitjançant la qual Google intentarà filtrar de forma automàtica els sorolls que es puguen produir i transmetre únicament la vostra veu.

Vídeo d’alta definició

En l’apartat d’opcions de vídeo podeu seleccionar, si cal, quina càmera voleu utilitzar. També podeu triar una resolució de vídeo més alta quan necessiteu una major qualitat d’imatge, per exemple per a assegurar-vos que es llegeix bé una presentació que voleu compartir.

En aquests casos, trieu una resolució d’enviament d’alta definició (720p). Els altres participants hauran de configurar la resolució de recepció també a 720p. Tanmateix, tingueu en compte que aquesta resolució d’alta definició podria no estar sempre disponible per a un usuari, p. ex. si el seu ordinador no és prou potent o l’ample de banda de la seua connexió resulta insuficient.

Detalls de la reunió

En el cantó inferior dret de la finestra del navegador tenim els Detalls de la reunió, on trobarem l’enllaç URL de la videoconferència, que podem copiar i compartir, per exemple, per correu.

Si hem programat la videoconferència mitjançant Google Calendar i hem adjuntat fitxers a l’esdeveniment, podrem veure’ls ací.

inici

Gestió de participants

L’organitzador/a pot silenciar els micròfons de tothom o d’un dels participants. També pot expulsar una persona de la videoconferència. A més a més, es pot fixar un dels participants al capdamunt de la llista.

inici

Subtítols

Qualsevol participant pot activar els subtítols automàtics des del menú Més (els tres punts verticals en la part inferior de la finestra). Anteriorment, els subtítols automàtics de Meet només funcionaven en anglès, però Google ha activat la compatibilitat amb altres idiomes, inclosos el castellà, el portuguès, el francés i l’alemany.

inici

Xat

La pestanya de xat, en el cantó inferior dret, permet enviar missatges escrits a tots els participants. Qualsevol participant pot escriure en el xat, excepte si l’organitzador/a (p. ex. el professorat) ho ha prohibit en els controls d’amfitrió de la configuració.

El xat pot ser útil per a compartir informació addicional, per exemple enllaços a pàgines web, o també per a comunicar problemes, per a fer preguntes o per a demanar la paraula, entre altres usos.

Els missatges del xat són efímers. Els participants només veuen els missatges que s'han enviat al xat a partir del moment en què entren a la videoconferència. No poden veure els missatges anteriors. Si una persona abandona la videoconferència i després torna a entrar-hi, ja no podrà veure els missatges anteriors.

inici

Alçar la mà per a demanar la paraula

Els participants poden utilitzar el botó d’alçar la mà per a demanar la paraula, en lloc de gesticular o escriure en el xat. Quan un participant alça la mà, damunt del seu vídeo es mostra una icona petita d’una mà. Si l’organitzador/a de la videoconferència es troba en aquell moment en una altra pestanya, rebrà una notificació sonora per a cridar-li l’atenció.

L’organitzador/a pot veure en la llista de participants totes les peticions de paraula, en l’ordre en què s’han produït. Pot baixar la mà d’una persona o baixar totes les mans alhora.

inici

Transferir l’organització d’una videoconferència a una altra persona

En Google Meet, l’organitzador/a d’una videoconferència és la persona que l’ha iniciada o l’ha programada mitjançant Calendar. Algunes de les funcions de Meet, per exemple els controls d’amfitrió, o silenciar el micròfon d’un participant, només estan disponibles per a l’organitzador/a de la videoconferència.

Si s’ha programat la videoconferència mitjançant Google Calendar, en cas que siga necessari es pot transferir l’esdeveniment del calendari a una altra persona. D’aquesta manera es transferirà també la condició d’organitzador/a de la videoconferència de Meet associada a l’esdeveniment.

Per a transferir l’esdeveniment del calendari, aneu al menú d’Opcions de l’esdeveniment en Google Calendar i trieu Canvia el propietari.

inici

Compartir la pantalla, una finestra, o una pestanya de Chrome

La funció Presenta ara, en la part inferior de la finestra, us permet compartir continguts del vostre ordinador. Inclou tres opcions: compartir la pantalla completa de l’ordinador, una finestra d’una aplicació, o una pestanya del navegador Chrome.

Podeu utilitzar aquestes opcions per a mostrar una presentació PowerPoint o qualsevol altre tipus d’aplicació i document (PDF, full de càlcul, página web, etc.). Si voleu presentar només una finestra, tingueu en compte que l’aplicació, i la finestra, han d’estar obertes prèviament. Google Meet us deixarà seleccionar quina de les finestres que teniu obertes en les diferents aplicacions és la que voleu compartir.

Per a continuar veient la resta de participants mentre presenteu continguts, podeu obrir una segona connexió amb la mateixa videoconferència en una nova finestra del navegador, en una altra pantalla (si teniu dues pantalles) o en un altre dispositiu (p. ex. una tauleta o un telèfon mòbil).

Quan compartiu la pantalla o una finestra només s'envia la imatge. L'àudio que s'envia continua sent únicament el que recull el micròfon. Però quan compartiu una pestanya de Chrome sí que hi ha transmissió d'àudio des d'aquesta pestanya. Per tant, compartir una pestanya de Chrome és l'única manera de compartir un vídeo amb àudio en Meet. Aquesta funció només és compatible amb el navegador Chrome.

Per a aturar la presentació de la pantalla, finestra, o pestanya, cal fer clic en el botó Atura la presentació.

inici

Gravació d’una videoconferència

Trobareu l’opció Gravació en la icona d’activitats del cantó inferior dret de la finestra. També podeu utilitzar l’opció Grava la reunió en el menú Més (els tres punts verticals en la part inferior). A continuació, feu clic en el botó Inicia la gravació.

Tots els participants poden iniciar la gravació de la videoconferència i tots poden aturar la gravació. Quan algú inicia la gravació es produeix un avís acústic i visual. A la part superior esquerra de la finestra es queda fix un missatge sobre fons roig que diu GRAV.

El vídeo resultant de la gravació es desarà en la carpeta Meet Recordings del Drive de l’organitzador/a de la reunió. L’organitzador/a de la reunió, i la persona que haja iniciat la gravació, rebran un correu electrònic amb l’enllaç de la gravació. Si la videoconferència s’ha programat mijtançant un esdeveniment de Calendar, l’enllaç de la gravació s’afegirà automàticament a l’esdeveniment. Per defecte, les persones invitades a l’esdeveniment podran visualitzar la gravació, però no podran baixar-la o compartir-la amb altres usuaris. L’organitzador/a podrà ampliar o restringir aquests permisos d’accés en el Drive (o esborrar la gravació, per exemple si es tractava d’un error). Recomanem revisar sempre aquests permisos per a assegurar-se que hi tenen accés les persones correctes.

Abans d'iniciar una gravació, recordeu que cal tindre el consentiment de tots els participants. Quan es grava una classe, si l'estudiantat ha estat avisat, en activar la càmera i el micròfon està consentint al tractament de la seua imatge i veu i, si escau, a la seua difusió en l’Aula Virtual.

inici

Pissarra digital Jamboard

Des del menú Més (els tres punts verticals), o des de la icona d’activitats, en la part inferior de la finestra, podeu accedir a l’aplicació de pissarra digital de Google Jamboard, amb la qual es pot dibuixar, traçar esquemes, anotar una imatge, etc. Haureu de seleccionar amb quins permisos voleu compartir la pissarra. Per defecte, només l’usuari que comparteix la pissarra hi pot escriure, i els altres participants només poden visualitzar-la, però podeu decidir que tots tinguen permís d’edició. A continuació, rebran un enllaç en el xat per a obrir la pissarra compartida en una nova finestra.

inici

Connexió amb dos dispositius

És possible connectar-se dues vegades a la mateixa videoconferència de Google Meet. Per exemple amb l’ordinador i al mateix temps amb un telèfon o una tauleta, identificant-se amb el mateix compte d’usuari de Google. D’aquesta manera podeu continuar mostrant la vostra imatge amb la webcam i, simultàniament, amb l’altre dispositiu, compartir la pantalla per mostrar una presentació o qualsevol aplicació.

Si utilitzeu una tauleta com a segon dispositiu, us pot servir per a compartir una aplicació de pissarra digital, o qualsevol aplicació de dibuix, i traçar esquemes, o escriure fórmules, equacions, etc., més còmodament que amb l’ordinador.

En aquests casos, apareixereu dues vegades en la videoconferència amb el mateix nom. Recordeu silenciar el micròfon en el dispositiu que només vulgueu utilitzar per a compartir la imatge.

inici

Per a saber més sobre Google Meet

inici