Full de referència de Google Meet

Ajuda de Google Meet:

Funcionalitats principals

En la secció de configuració, accessible en el cantó inferior dret de la finestra, trobareu les opcions per a canviar el disseny de pantalla i veure de diferents maneres les persones que participen en la reunió. Per a visualitzar els participants en una quadrícula heu de triar l’opció “Mosaic”.

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Detalls de la reunió

Al cantó inferior esquerre de la finestra del navegador tenim els “Detalls de la reunió”, on trobarem informació com ara l’URL de la videoconferència, que podem copiar i compartir per correu o en l’Aula Virtual si és necessari.

Si hem generat la reunió mitjançant Google Calendar i hem adjuntat documents a l’esdeveniment, tots els participants podran veure ací els documents.

inici

Gestió de participants

Durant una videoconferència amb Google Meet, la persona que ha iniciat la videoconferència (o que l’ha programada mitjançant Google Calendar) pot silenciar el micròfon d’un participant o, fins i tot, pot expulsar-lo. A més a més, podeu fixar un dels participants al capdamunt de la llista.

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Compartir la pantalla, una finestra, o una pestanya de Chrome

Quan fem clic en “Presenta ara” se’ns ofereixen tres opcions: compartir la pantalla completa del nostre ordinador, una finestra d’una aplicació que tinguem oberta, o una pestanya del navegador Chrome.

Si volem presentar només una finestra, cal tenir en compte que l’aplicació, i la finestra, han d’estar obertes prèviament. L’aplicació ens demanarà quina de les seues finestres és la que volem compartir. Podem utilitzar aquesta opció per a mostrar una presentació PowerPoint o qualsevol altre tipus d’aplicació o document.

Quan compartim la pantalla o una finestra només s'envia la imatge. L'àudio que s'envia continua sent únicament el que recull el micròfon. Però quan compartim una pestanya de Chrome sí que hi ha transmissió d'àudio des d'aquesta pestanya. Per tant, compartir una pestanya de Chrome és l'única manera de compartir un vídeo amb àudio en Meet. Aquesta funció només és compatible amb el navegador Chrome.

Per a aturar la presentació de la pantalla, finestra, o pestanya, cal fer clic en el botó “Atura la presentació”.

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Gravació

Per a gravar una videoconferència, en el menu “més” (els tres punts verticals) teniu entre altres, en el primer lloc, l’opció “Grava la reunió”.

Recordeu avisar la resta de participants que s’està gravant la reunió. En activar la càmera i el micròfon, les persones participants estan consentint al tractament de la seua imatge i veu i a la seua difusió en l’Aula Virtual, si escau.

El vídeo resultant es desarà en el Drive de l’organitzador/a de la reunió. L'organitzador/a de la reunió, i la persona que haja iniciat la gravació, rebran un correu electrònic amb l'enllaç a la gravació. Aquest enllaç s'afegirà també a l'esdeveniment de Calendar. Les persones participants en la videoconferència tindran accés a la gravació automáticament. Més informació en l’ajuda de Meet:

inici