Instruccions per a l'ús de Google Meet

Requisits per a utilitzar Google Meet (sistemes operatius, navegadors, càmera i micròfon, etc.)
Cal utilitzar Meet amb el compte d'usuari de l'UJI. Si intenteu utilitzar Meet amb un compte de Google personal, podríeu trobar-vos que no hi teniu accés o que només disposeu de funcions limitades. Algunes de les funcions de Meet que utilitzareu requereixen la llicència Enterprise contractada per l'UJI.

Funcionalitats principals

Visualització en mosaic

En el menú Més (els tres punts verticals en el cantó inferior dret de la finestra), trobareu les opcions per a canviar el disseny de pantalla i veure de diferents maneres les persones que participen en la reunió. Per a visualitzar els participants en una quadrícula heu de triar l’opció Mosaic. Aquesta modalitat permet visualitzar un màxim de quaranta-nou participants simultàniament (per defecte està configurat en setze).

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Opcions de configuració

En la secció de configuració, accessible des del menú Més en el cantó inferior dret de la finestra, podeu accedir a diverses opcions d’àudio, vídeo i altres que expliquem a continuació.

Configuració: micròfon i altres opcions d'àudio

En la secció d’opcions de configuració d’àudio podeu seleccionar, si cal, quin micròfon voleu utilitzar. També podeu activar la reducció de soroll, mitjançant la qual Google intentarà filtrar de forma automàtica els sorolls que es puguen produir, i transmetre únicament la vostra veu.

Vídeo d'alta definició

En la secció d’opcions de configuració de vídeo podeu seleccionar, si cal, quina càmera voleu utilitzar. També podeu triar una resolució de vídeo més alta quan necessiteu una major qualitat d’imatge, per exemple per a assegurar-vos que es llegeix bé una presentació o el que escriviu a la pissarra en una aula.

En aquests casos, trieu una resolució d’enviament d’alta definició (720p). Els altres participants (p. ex. el vostre estudiantat) hauran de configurar la resolució de recepció també a 720p. Tanmateix, tingueu en compte que aquesta resolució d’alta definició podria no estar sempre disponible per a un usuari si el seu ordinador no és prou potent o l’ample de banda de la seua connexió resulta insuficient.

Més informació en l’ajuda de Meet:

Controls d'amfitrió

En la secció de controls d’amfitrió, l’organitzador/a de la reunió pot desactivar algunes opcions per a restringir les funcions que tenen disponibles la resta de participants. Són les opcions següents:

  • Accés ràpid. Per defecte, qualsevol persona autenticada amb un compte d'usuari de l'UJI pot entrar lliurement en una videoconferència de Meet organitzada a l’UJI, sempre que en tinga l’enllaç. Si es desactiva aquesta opció, només podran entrar a la videoconferència les persones invitades mitjançant Calendar. Qualsevol altra persona que intente entrar-hi haurà de ser autoritzada per l’organitzador/a.
    Els usuaris sense compte UJI (no autenticats, o autenticats amb un compte d'usuari personal, o d'una altra institució, etc.) sempre hauran de ser autoritzats per l'organitzador/a de la videoconferència.
  • Compartició de pantalla. Per defecte, qualsevol participant pot compartir la pantalla del seu dispositiu. Si es desactiva aquesta opció, només l'organitzador/a podrà compartir la pantalla.
  • Enviament de missatges de xat. Per defecte, qualsevol participant pot escriure en el xat de la videoconferència. Si es desactiva aquesta opció, només l'organitzador/a podrà enviar missatges al xat.

inici

Detalls de la reunió

Al cantó inferior esquerre de la finestra del navegador tenim els Detalls de la reunió, on trobarem informació com ara l’enllaç URL de la videoconferència, que podem copiar i compartir per correu o en l’Aula Virtual si és necessari.

Si hem generat la reunió mitjançant Google Calendar i hem adjuntat documents a l’esdeveniment, tots els participants trobaran ací els enllaços per a veure els documents.

inici

Gestió de participants

Durant una videoconferència amb Google Meet, la persona que ha iniciat la videoconferència (o que l’ha programada mitjançant Google Calendar) pot silenciar el micròfon d’un participant, o fins i tot expulsar-lo. A més a més, es pot fixar un dels participants al capdamunt de la llista.

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Alçar la mà per a demanar la paraula

Els participants poden utilitzar el botó d'alçar la mà per a demanar la paraula, en lloc de gesticular o escriure al xat. Quan un participant alça la mà, damunt del seu vídeo es mostra una icona petita d'una mà. Si l'organitzador/a de la videoconferència es troba en aquell moment en una altra pestanya, rebrà una notificació sonora per a cridar-li l'atenció.

L'organitzador/a pot veure al tauler de participants totes les peticions de paraula, en l'ordre en què s'han rebut. Pot baixar la mà d'una persona o baixar totes les mans alhora.

inici

Dividir una videoconferència en grups de treball

L'organitzador/a d'una videoconferència pot distribuir els participants en diverses sales per a treballar en grup durant un temps determinat. Aquesta funció s'anomena breakout rooms en anglès, sales desdoblades en català i grupos de trabajo en castellà. És accessible mitjançant la icona d'activitats a la part superior dreta de la finestra:

L'organitzador/a pot decidir quantes sales crea i distribuir-hi els participants aleatòriament. També pot assignar els participants manualment a cada sala. Després, pot entrar a les diferents sales per supervisar els grups mentre treballen i, finalment, tancar les sales per fer tornar tots els participants a la videoconferència principal. També pot configurar un temporitzador perquè els participants sàpiguen a cada moment quant de temps els queda. Els membres de cada grup poden requerir la presència de l'organitzador/a si necessien ajuda.

Més informació en l'ajuda de Meet:

inici

Enquestes i preguntes dels participants

La icona d'activitats, a la part superior dreta de la finestra de la videoconferència, dona accés a dues funcions més a banda del desdoblament en grups de treball: enquestes i preguntes dels participants.

L'organitzador/a de la videoconferència pot crear enquestes que consten de preguntes d'opció múltiple, i recollir les respostes dels participants. També pot autoritzar que els participants facen les preguntes que vulguen i que voten les que consideren interessants. Ambdues opcions s'enfoquen a motivar i involucrar els participants, a fi de fomentar una actitud de participació activa.

inici

Control d'assistència

Després d'una videoconferència que haja reunit un mínim de cinc participants, l'organitzador/a rep un correu electrònic automàtic amb un fitxer en format CSV que inclou el nom, l'adreça de correu electrònic i l'hora d'entrada i eixida en la videoconferència per a cada participant. Aquest fitxer es pot visualitzar directament en Gmail i es pot importar en els fulls de càlcul de Google, en Microsoft Excel o en OpenOffice.

El professorat no necessita configurar cap paràmetre per a rebre el missatge amb la llista d'assistents. Si no rebeu el missatge després d'una videoconferència, les raons més habituals són les següents:

En cas que no estigueu rebent els correus amb la llista d'assistents i considereu que es tracta d'un error, us recomanem que obriu una incidència en el CAU.

Més informació en l'ajuda de Google Meet:

inici

Transferir l'organització d'una videoconferència a una altra persona

Algunes de les funcions de Meet, per exemple els controls d'amfitrió, el desdoblament en grups de treball, o les llistes d'assistència, només estan disponibles per a l'organitzador/a de la videoconferència.

Si heu programat la videoconferència mitjançant Google Calendar, en cas que siga necessari podeu transferir l'esdeveniment del calendari a una altra persona i d'aquesta manera es transferirà també la condició d'organitzador/a de la videoconferència de Meet associada.

Per a transferir l'esdeveniment del calendari, aneu al menú d'Opcions de l'esdeveniment i trieu Canvia el propietari.

inici

Compartir la pantalla, una finestra, o una pestanya de Chrome

Quan fem clic en Presenta ara se’ns ofereixen tres opcions: compartir la pantalla completa del nostre ordinador, una finestra d’una aplicació que tinguem oberta, o una pestanya del navegador Chrome.

Podem utilitzar l’opció de compartir finestra o pantalla per a mostrar una presentació PowerPoint o qualsevol altre tipus d’aplicació i document (processador de textos, PDF, etc.). Si volem presentar només una finestra, cal tenir en compte que l’aplicació, i la finestra, han d’estar obertes prèviament. Google Meet ens deixarà seleccionar quina de les finestres que tenim obertes en les diferents aplicacions és la que volem compartir.

Quan compartim la pantalla o una finestra només s'envia la imatge. L'àudio que s'envia continua sent únicament el que recull el micròfon. Però quan compartim una pestanya de Chrome sí que hi ha transmissió d'àudio des d'aquesta pestanya. Per tant, compartir una pestanya de Chrome és l'única manera de compartir un vídeo amb àudio en Meet. Aquesta funció només és compatible amb el navegador Chrome.

Per a aturar la presentació de la pantalla, finestra, o pestanya, cal fer clic en el botó Atura la presentació.

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Pissarra digital Jamboard

Des del menú Més (els tres punts verticals) podeu accedir a l'aplicació de pissarra digital de Google Jamboard per a compartir una pissarra blanca amb els altres participants en la videoconferència. Haureu de seleccionar amb quins permisos voleu compartir la pissarra: per defecte, els altres participants només podran visualitzar-la, però podeu decidir que també tinguen permís d'edició. A continuació, rebran un enllaç en el xat per a obrir la pissarra compartida en una nova finestra.

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Gravació d'una videoconferència

Per a gravar una videoconferència, en el menú Més (els tres punts verticals) teniu, entre altres, l’opció Grava la reunió.

Tots els participants poden iniciar la gravació d'una videoconferència i tots poden aturar la gravació. Quan algú inicia la gravació es produeix un avís acústic i visual. A la part superior esquerra de la finestra es queda fix un missatge sobre fons roig que diu GRAV.

El vídeo resultant de la gravació es desarà en la carpeta Meet Recordings del Drive de l’organitzador/a de la reunió. L'organitzador/a de la reunió, i la persona que haja iniciat la gravació, rebran un correu electrònic amb l'enllaç de la gravació. Si la videoconferència s’ha programat mijtançant un esdeveniment de Calendar, l’enllaç de la gravació s'afegirà automàticament a l'esdeveniment. Per defecte, les persones invitades a l’esdeveniment podran visualitzar la gravació, però no podran baixar-la o compartir-la amb altres usuaris. L’organitzador/a podrà ampliar o restringir aquests permisos d’accés en el Drive (o esborrar la gravació, per exemple si es tractava d’un error). Recomanem revisar sempre aquests permisos.

Recordeu avisar la resta de participants que s’està gravant la reunió. Si les persones participants han estat avisades, en activar la càmera i el micròfon estan consentint al tractament de la seua imatge i veu i, si escau, a la seua difusió en l’Aula Virtual.

Més informació sobre les gravacions en l’ajuda de Google:

inici

Connexió amb dos dispositius

És possible connectar-se dues vegades a la mateixa videoconferència de Google Meet. Per exemple amb l'ordinador i al mateix temps amb un telèfon o una tablet on estigueu identificats amb el mateix compte d'usuari de Google. D'aquesta manera podeu continuar mostrant la vostra imatge amb la webcam i, simultàniament, amb l'altre dispositiu, compartir la pantalla per mostrar una presentació o una aplicació.

Si utilitzeu una tablet com a segon dispositiu, us pot servir per a compartir una aplicació de pissarra, o qualsevol aplicació de dibuix, i traçar esquemes, o escriure fórmules, equacions, etc., més còmodament que amb l'ordinador.

En aquests casos, apareixereu dues vegades en la videoconferència amb el mateix nom. Recordeu silenciar el micròfon en el dispositiu que només vulgueu utilitzar per a compartir la imatge.

inici

Reproducció en directe

Quan programeu una videoconferència amb Google Meet, podeu afegir-hi l'opció de reproducció en directe. Aquesta opció serveix per a emetre la videoconferència i que la puguen visualitzar en directe un gran nombre d'usuaris, molt per damunt del límit normal de dos-cents cinquanta participants (fins a un màxim de 100.000).

Quan utilitzeu aquesta opció obtindreu un segon enllaç per a la reproducció en directe. Els usuaris que utilitzen l'enllaç de la videoconferència meet.google.com/… participaran en la videoconferència. Els usuaris que utilitzen l'enllaç stream.meet.google.com/… de la reproducció en directe visualitzaran l'emissió sense participar-hi.

Cal tindre en compte les dues limitacions següents:

  1. Els usuaris que visualitzen la reproducció en directe no poden intervindre en la videoconferència, ni tan sols per xat. Només poden veure i escoltar l'emissió.
  2. L'emissió en directe només és accessible per a usuaris autenticats amb un compte de l'UJI.

Més informació en l'ajuda de Meet:

inici