Full de referència de Google Meet

Requisits per a utilitzar Google Meet (sistemes operatius, navegadors, càmera i micròfon, etc.)

Cal utilitzar Meet amb el compte d'usuari de l'UJI. Si intenteu utilitzar Meet amb un compte de Google personal, podríeu trobar-vos que no hi teniu accés o que només disposeu de funcions limitades. Algunes de les funcions de Meet que utilitzareu requereixen la llicència Enterprise contractada per l'UJI.

Funcionalitats principals

Configuració: visualització en quadrícula

En la secció de configuració, accessible en el cantó inferior dret de la finestra, trobareu les opcions per a canviar el disseny de pantalla i veure de diferents maneres les persones que participen en la reunió. Per a visualitzar els participants en una quadrícula heu de triar l’opció Mosaic.

Més informació en l’ajuda de Meet:

Configuració: canviar micròfon i vídeo d'alta definició

En la mateixa secció de configuració, accessible en el cantó inferior dret de la finestra, podeu accedir a les opcions de configuració d’àudio i vídeo, on podeu seleccionar, si cal, quin micròfon i quina càmera voleu utilitzar. També podeu triar una resolució de vídeo més alta quan necessiteu una major qualitat d’imatge, per exemple per a assegurar-vos que es llegeix bé una presentació, o el que escriviu a la pissarra en una aula amb webcam.

En aquests casos, trieu una resolució d’enviament d’alta definició (720p). Els altres participants (p. ex. el vostre estudiantat) hauran de configurar la resolució de recepció també a 720p. Tanmateix, tingueu en compte que aquesta resolució d’alta definició podria no estar sempre disponible per a un usuari si el seu ordinador no és prou potent o l’ample de banda de la seua connexió resulta insuficient.

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Detalls de la reunió

Al cantó inferior esquerre de la finestra del navegador tenim els Detalls de la reunió, on trobarem informació com ara l’enllaç URL de la videoconferència, que podem copiar i compartir per correu o en l’Aula Virtual si és necessari.

Si hem generat la reunió mitjançant Google Calendar i hem adjuntat documents a l’esdeveniment, tots els participants trobaran ací els enllaços per a veure els documents.

inici

Gestió de participants

Durant una videoconferència amb Google Meet, la persona que ha iniciat la videoconferència (o que l’ha programada mitjançant Google Calendar) pot silenciar el micròfon d’un participant, o fins i tot expulsar-lo. A més a més, es pot fixar un dels participants al capdamunt de la llista.

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Compartir la pantalla, una finestra, o una pestanya de Chrome

Quan fem clic en Presenta ara se’ns ofereixen tres opcions: compartir la pantalla completa del nostre ordinador, una finestra d’una aplicació que tinguem oberta, o una pestanya del navegador Chrome.

Podem utilitzar l’opció de compartir finestra o pantalla per a mostrar una presentació PowerPoint o qualsevol altre tipus d’aplicació i document (processador de textos, PDF, etc.). Si volem presentar només una finestra, cal tenir en compte que l’aplicació, i la finestra, han d’estar obertes prèviament. Google Meet ens deixarà seleccionar quina de les finestres que tenim obertes en les diferents aplicacions és la que volem compartir.

Quan compartim la pantalla o una finestra només s'envia la imatge. L'àudio que s'envia continua sent únicament el que recull el micròfon. Però quan compartim una pestanya de Chrome sí que hi ha transmissió d'àudio des d'aquesta pestanya. Per tant, compartir una pestanya de Chrome és l'única manera de compartir un vídeo amb àudio en Meet. Aquesta funció només és compatible amb el navegador Chrome.

Per a aturar la presentació de la pantalla, finestra, o pestanya, cal fer clic en el botó Atura la presentació.

Més informació en l’ajuda de Meet:

inici

Gravació

Per a gravar una videoconferència, en el menú més (els tres punts verticals) teniu entre altres, en el primer lloc, l’opció Grava la reunió.

Recordeu avisar la resta de participants que s’està gravant la reunió. En activar la càmera i el micròfon, les persones participants estan consentint al tractament de la seua imatge i veu i a la seua difusió en l’Aula Virtual, si escau.

El vídeo resultant es desarà en el Drive de l’organitzador/a de la reunió. L'organitzador/a de la reunió, i la persona que haja iniciat la gravació, rebran un correu electrònic amb l'enllaç a la gravació. Aquest enllaç s'afegirà també a l'esdeveniment de Calendar. Les persones participants en la videoconferència tindran accés a la gravació automáticament, però l’organitzador/a podrà ampliar o limitar els permisos d’accés en el Drive. Recomanem revisar sempre aquests permisos.

Més informació en l’ajuda de Google:

inici

Connexió amb dos dispositius

És possible connectar-se dues vegades a la mateixa videoconferència de Google Meet. Per exemple amb l'ordinador i al mateix temps amb un telèfon o una tablet on estigueu identificats amb el mateix compte d'usuari de Google. D'aquesta manera podeu continuar mostrant la vostra imatge amb la webcam i, simultàniament, amb l'altre dispositiu, compartir la pantalla per mostrar una presentació o una aplicació.

Si utilitzeu una tablet com a segon dispositiu, us pot servir per a compartir una aplicació de pissarra, o qualsevol aplicació de dibuix, i traçar esquemes, o escriure fórmules, equacions, etc., més còmodament que amb l'ordinador.

En aquests casos, apareixereu dues vegades en la videoconferència amb el mateix nom. Recordeu silenciar el micròfon en el dispositiu que només vulgueu utilitzar per a compartir la imatge.

inici