Projecte pilot de projecció sense fils en les aules de l'UJI

L’objectiu d’aquest projecte és integrar en la infraestructura de les aules de l’UJI un mecanisme per a la projecció sense fils des de dispositius mòbils d’ús corrent. S'espera que la projecció des dels dispositius de l’estudiantat facilite metodologies d'aprenentatge actiu i participatiu.

Memòria del CENT curs 2017-2018

En març de 2018, el CENT es va traslladar de l'edifici d'Investigació 2 a la planta baixa de la Biblioteca. Des d'aquest nou espai, ha continuat desenvolupant les seues activitats de prospectiva, i prestant serveis a la comunitat universitària, amb la finalitat d'ajudar a millorar l'educació mitjançant l'ús de les noves tecnologies. En abril de 2018, el CENT va adreçar als òrgans de govern un informe amb propostes per a facilitar al professorat la creació de vídeos docents.