Docència en línia i propietat intel·lectual: no pengeu materials sense autorització

En la docència en línia és extremadament important que respecteu els límits fixats per la legislació sobre propietat intel·lectual (vg. Per què són tan importants —o preocupants— els drets de propietat intel·lectual?).

Tingueu sempre en compte aquest principi bàsic:

Informació per a la docència en línia i semipresencial

El CENT (Centre d'Educació i Noves Tecnologies) és l'unitat de l'UJI encarregada de promoure la innovació i la millora en els processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

D'acord amb aquesta missió, el CENT realitza tasques de prospectiva —anàlisi de tendències per anticipar els possibles futurs i guiar l'acció en el present— i dona suport al professorat i als òrgans de govern de l'UJI per facilitar la realització de la docència en els diversos escenaris i modalitats de docència en línia, semipresencial o presencial amb TIC. En aquesta pàgina d'inici recollim una sèrie de guies i ajudes que us poden ser útils.