Observacions sobre l’impacte dels serveis de detecció de plagi en les universitats

Data: 15 d'abril de 2014.

Darrerament la Universitat Jaume I i altres universitats del nostre entorn han estat considerant la integració de serveis de detecció de plagi (SDP en endavant). Els SDP són sistemes informàtics dissenyats per a detectar similituds en els textos i altres materials presentats per l’estudiantat per a la seua avaluació. Existeixen sistemes comercials i lliures. Alguns dels més coneguts son Turnitin, Ephorus o Urkund.