Avaluació d'entorns virtuals d'aprenentatge

El Consell de Direcció del CENT ha aprovat la posada en marxa d'un projecte d'avaluació d'entorns virtuals d'aprenentatge per tal d'impulsar una integració efectiva de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la docència.

Durant el curs 2001/2002 es desenvoluparan dins d'aquest projecte dos programes pilot de suport a experiències docents presencials i a distància.

Proposta de creació d'un tauler de notes electrònic

El CENT ha recomanat als òrgans de govern de la Universitat Jaume I la creació d'un sistema centralitzat, accessible a través d'Internet, on el professorat publique les notes dels exàmens i l'estudiantat puga consultar-les abans que es consoliden en les actes. És a dir: un tauler de notes electrònic.

L'objectiu d'aquesta proposta és aprofitar la potencialitat de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per estalviar als estudiants el temps i l'energia esmerçats a esbrinar les notes, sobretot a final de curs, quan en molts casos es troben lluny del campus.

El sistema hauria de tenir entre altres les característiques següents:

- Privacitat: cap estudiant hauria de poder accedir a les qualificacions d'un altre.

- Mitjà de notificació configurable per part de l'estudiant. A més d'una interfície web seria desitjable comptar almenys amb la possibilitat d'avisos per correu electrònic i missatges curts (SMS) a telèfons mòbils, atesa l'extensió de l'ús d'aquests. Cada nova nota que introduïsca un professor o professora s'enviaria a la persona interessada de forma immediata i personalitzada.

- Facilitat d'ús per part de l'estudiantat dels primers cursos que no haja rebut formació sobre Internet.

- Introducció de les qualificacions des de cada departament. Tal vegada caldria estudiar la possibilitat que les introduïra el mateix professorat. En qualsevol cas aquestes qualificacions es podrien consolidar en les actes després del procés de revisió sense necessitat de tornar a teclejar-les.

- Configurable pel professorat sota criteris didàctics. En les actes només figura la nota i la qualificació, però en aquest tauler electrònic podria figurar tota la informació que normalment s'inclou en els llistats en paper. Per exemple: la nota de teoria i pràctica i/o problemes, els comentaris del professor sobre les qualificacions, altres formes o categories de qualificació, peticions d'entrevista amb el professor per aclarir aspectes de l'avaluació, etc. L'objectiu seria permetre al professor la màxima flexibilitat per expressar els resultats de l'avaluació de l'estudiantat, que només al final del procés, en les actes, té una concreció estandarditzada: una nota de 0 a 10 amb dos decimals i la corresponent qualificació. A més, caldria que es pogués introduir i difondre tant informació individualitzada com informació vàlida per a tot el grup-classe.

- Fitxes electròniques d'alumnes: des del punt de vista del professorat, el sistema s'hauria de complementar amb informació sobre l'estudiant (fotografia i dades personals, comentaris editables, etc.). És a dir, la versió electrònica de la fitxa de cartró amb la fotografia enganxada que, incomprensiblement, segueix utilitzant-se en ple segle XXI.

Escenes habituals a la Universitat Jaume I l'any 2002

Marisa estudia Mestre, especialitat Educació Primària. Viu a Xilxes i no té cotxe. Actualment (febrer 2002) fa les pràctiques a l'escola d'Almenara, on es trasllada diàriament amb tren. Avui, a les 10:30 h del matí, ha rebut un missatge SMS en el seu mòbil que li anuncia que ha eixit la nota de Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació. Té un 7 i això li suposarà un «notable». Des de l'ordinador de l'escola, a les 12, es connecta a Internet i al servidor web de la Universitat Jaume I. Després d'autenticar-se, comprova que el seu examen de teoria està un poc més fluix (un 6) i el seu treball pràctic (un paquet d'activitats Clic) ha merescut un 8. El professor ha inclòs alguns comentaris sobre el seu treball i l'examen. També comprova els horaris de tutoria del professor per anar a revisar l'examen. Però amb aqueixa nota i la càrrega de treball que té, no anirà a revisar res. Un notable no està gens malament.

Sergi estudia Informàtica de Gestió. Durant l'estiu treballa a la gestoria de son pare. Als matins es connecta regularment a Internet i mira si han eixit les seues notes. No té mòbil i no en vol tenir: els seus pares el controlarien massa. Per tant, en comptes de rebre avisos SMS, mira el correu electrònic del compte de la Universitat. Si hi ha notes, allí estarà el missatge. No hi ha res de nou. Demà tornarà a connectar-se.

Alícia estudia Mestre, especialitat Educació Infantil i ni té mòbil ni li agraden els ordinadors. Amb molt d'esforç ha aprovat la Informàtica de primer. Cada vegada que vol veure si ha eixit alguna nota, va a la Universitat. Aprofita per quedar amb un parell d'amigues, solen prendre alguna cosa juntes a la cafeteria i xarren una estona. Abans han fet una volta pel departament, a veure les notes de Contextos. Ahir la telefonà a casa una companya que ja sabia la nota, perquè l'havia rebut per correu electrònic. Alícia té un 6. Encara sort!

Avaluació de treballs d'investigació per videoconferència

El CENT presta suport a l'avaluació de treballs d'investigació per videoconferència.

Des de 1997, dins del marc d'un conveni de cooperació i col·laboració entre les dues universitats, professors de l'UJI han impartit quatre cursos màster a la Universitat Tecnològica Metropolitana (UTEM) de Xile:

- Màster en Comerç Exterior. Professor Agustín Viguri.
- Màster en Disseny Industrial. Professora Elvira Gual.
- Màster en Contaminació i Medi Ambient. Professor Teófilo Sanfeliu.
- Màster en Direcció i Administració d'Empreses. Professor César Camisón.

Ara, els alumnes dels cursos poden llegir des de Xile els seus treballs d'investigació conduents a l'obtenció del títol corresponent i els professors de l'UJI poden seguir la lectura per videoconferència des de la Sala Multimèdia del CENT.

Universitat Tecnològica Metropolitana (UTEM)
Sala Multimèdia del CENT

Videoconferència: noves tecnologies i ensenyament de l'Economia

Sala Multimèdia del CENT 16 març 2001

El CENT convida el professorat de l'UJI a assistir per videoconferència a la «II Jornada ASEPELT: nuevas tecnologías para la enseñanza de Economía Aplicada», organitzada pel Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco (UPV), que se celebrarà a Bilbao el dia 16 de març de 2001 a partir de les 10 h.

La videoconferència es podrà seguir a la Sala Multimèdia del CENT. A les 10:30 h està programada una conferència conjunta de Manuel Benito, de l'Instituto de Ciencias de la Educación de la UPV, i Jordi Adell, professor del Departament d'Educació de l'UJI i director del CENT, sobre l'ús de les noves tecnologies en el marc de l'educació superior.

Els professors i professores interessats han d'omplir la fitxa d'inscripció de la Jornada (dóna dret a rebre posteriorment el CD-ROM amb les conferències i comunicacions presentades) i posar-se en contacte amb el CENT per tal que puguem preveure el nombre d'assistents. La capacitat màxima de la sala és de 20 persones.

II Jornada ASEPELT: Nuevas Tecnologías para la enseñanza de Economía Aplicada
Fitxa d'inscripció
CENT: dades de contacte i localització de les instal·lacions

Instal·lació d'Aules Multimèdia als centres docents de l'UJI

Durant el període d'exàmens s'ha procedit a la integració d'un conjunt de facilitats multimèdia bàsiques en dues aules de cada centre docent de l'UJI: Facultat de Ciències Humanes i Socials, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada i coordinada pel CENT, en col·laboració amb el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat i el Vicerectorat de Gestió Econòmica i Infraestructures.

Aules Multimèdia

Inici dels cursos del Programa de Formació

El CENT ha programat edicions dels 19 cursos de formació en noves tecnologies més demandats pel PDI en l'enquesta de preferències que es va realitzar recentment. L'enquesta va ser contestada per més de dos-cents professors i professores, aproximadament un 25% de la plantilla de l'UJI.

Els cursos són breus i de tipus pràctic. La informació sobre continguts, professorat, dates i horaris i la possibilitat d'inscriure-s'hi estan disponibles en línia.

El Programa de Formació del CENT és permanent i cíclic: organitzarem noves edicions dels cursos sempre que n'hi haja demanda. Si no queden places lliures o no s'han programat edicions d'un curs, les persones interessades poden omplir un formulari de preinscripció que els donarà prioritat més endavant. També esperem els vostres suggeriments i propostes per millorar i ampliar l'oferta.

Informació sobre els cursos i inscripció