Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"

Universitat Jaume I 6 octubre-1 desembre 2001

El CENT organitza en octubre de 2001 un curs de formació continuada titulat "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural". L'objectiu del curs és capacitar els assistents, mestres d'educació primària d'escoles rurals, per a integrar les noves tecnologies de la informació i la comunicació al currículum mitjançant l'elaboració de projectes telecol·laboratius d'ensenyament/aprenentatge. Es pretén que els participants adquirisquen coneixements teòrics i habilitats i destreses pràctiques i assumisquen actituds positives encara que crítiques envers l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació.

El curs consta de sessions presencials teòriques i pràctiques més una fase de treball individual i en grup tutoritzat a distància per Internet en un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge.

Curs "Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural"
Cursos de postgrau de la Universitat Jaume I

Cursos d'estiu: Morella i Menorca

El CENT participa enguany en l'organització de dos cursos d'estiu a Morella i Menorca.

El curs «Les noves tecnologies en la vida quotidiana» (Cursos d'Estiu de la Universitat Jaume I; Morella del 16 al 20 de juliol), dirigit per Jordi Adell i Roc Messeguer, planteja una reflexió col·lectiva sobre l'impacte present i futur de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en àmbits quotidians com ara l'educació, el treball, l'accés a la cultura i la informació, l'oci i el temps lliure, el consum o la participació política. Hi intervindran experts reconeguts en aquests camps: Miquel Barceló, Carlos San José, Ernest Querol, Manel Sanromà, Emilio Sáez Soro i altres.

El curs «Educació i noves tecnologies: visions crítiques» (Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei; Menorca del 10 al 14 de setembre), dirigit per Jordi Adell, reunirà experts en tecnologia educativa (Jesús Salinas, Francesc Pedró, Albert Sangrà...) per debatre, més enllà d'un optimisme ingenu, sobre les possibilitats i les implicacions socials, econòmiques i polítiques de la introducció de les noves tecnologies en l'educació.

Cursos d'Estiu 2001 de la Universitat Jaume I
Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei

Selecció d'experiències d'educació a distància

El CENT ha fet pública la relació definitiva d'experiències docents que participaran en el programa pilot de Suport per a l'Ensenyament a Distància (SED):

- Curs d'especialització «Organització i gestió de la informació documental»
- Curs d'especialització «Polítiques socials en l'àmbit local»
- Curs de formació continuada «Data Warehousing per a l'excel·lència en la gestió»
- Curs de formació continuada «Projectes d'aprenentatge en Internet per a l'escola rural»
- Assignatura «Comptabilitat Pública» per a estudiantat de l'UJI i de la Universitat Oberta de Catalunya

Aquests estudis han estat seleccionats, segons criteris de representativitat, interès didàctic i potencional innovador i viabilitat tècnica i organitzativa, per mitjà d'una convocatòria adreçada als directors de cursos de postgrau i departaments de l'UJI.

Avaluació d'entorns virtuals d'aprenentatge

El Consell de Direcció del CENT ha aprovat la posada en marxa d'un projecte d'avaluació d'entorns virtuals d'aprenentatge per tal d'impulsar una integració efectiva de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la docència.

Durant el curs 2001/2002 es desenvoluparan dins d'aquest projecte dos programes pilot de suport a experiències docents presencials i a distància.